HearPeers Community

HearPeers là một trang web cộng đồng trực tuyến cho phép những người cấy thính giác của MED−EL trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Một số phần của website cũng dành riêng cho cộng đồng bao gồm cả các diễn đàn. Các diễn đàn có rất nhiều câu hỏi và trả lời hay, đặc biệt cho các ứng viên và những người quan tâm đến cấy ốc tai điện tử.

Các thành viên của HearPeers cũng có cơ hội tải lên và chia sẻ hình ảnh, video và nhạc. Họ có thể viết blog và chat trực tiếp với những người sử dụng bộ cấy của MED−EL khác từ khắp nơi trên thế giới. Diễn đàn HearPeers là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những người sử dụng bộ cấy, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi làm thế nào để đồng hành tốt với hành trình cấy ốc tai điện tử của bạn.

Nhấp chuột vào đây để vào cộng đồng những người cùng tình trạng.

© 2020 MED-EL