For Parents

Thông tin giúp các bậc cha mẹ có con khiếm thính và mất thính lực quyết định cấy ốc tai điện tử.

Tin tưởng vào một hệ thống cấy ghép thính giác và nhà sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với cha mẹ của trẻ em bị mất thính lực. Với chất lượng cao và là giải pháp hàng ngày phù hợp với các nhu cầu nghe của con bạn, thiết bị cấy ghép thính giác của MED-EL mang đến hiệu suất nghe tốt nhất cho tương lai năng động của con bạn.

Cam kết của MED-EL đối với các trẻ em mất thính lực vượt xa hơn mong đợi cấy ghép. Cung cấp đầy đủ các loại tài liệu về sự phục hồi, MED-EL cung cấp cho các giáo viên, bác sĩ chuyên khoa chữa trị các tật về nói, các chuyên gia về phục hồi và cha mẹ các loại tài liệu do các chuyên gia biên soạn, có thể giúp cho con bạn phát huy tốt nhất bộ cấy thính giác của chúng.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.