SONATA

Được thiết kế để có sự chính xác và hiệu suất xử lý tốt nhất, thiết bị cấy nhỏ và cực mỏng bằng titan SONATATI100 của MED-EL là thiết bị cấy bằng titan tiên tiến nhất trên thị trường.

Hiệu suất năng lượng của SONATA cũng rất bền. Với trên a 99% đánh giá độ tin cậy, SONATA cung cấp sự an tâm cùng với sự sẵn sàng cho tương lai. SONATA có những khả năng hiện đang chưa được khai thác hết. Các khả năng này được thiết kế để sử dụng cùng với các phần mềm và bộ xử lý âm thanh được nâng cấp trong tương lai. Chính vì điều này làm trở thành sự lựa chọn là bộ cấy lý tưởng cho cả hiện tại và tương lai.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.