DUET Processor

The Original Solution for Partial Deafness

The DUET là bộ vi xử lý đầu tiên trên thế giới kết hợp kích thích điện và âm thanh trong một thiết bị. Với khả năng xử lý tín hiệu song song cho một trải nghiệm nghe vượt trội, bộ vi xử lý DUET cung cấp cho người dùng hiệu suất nghe cao đáng tin cậy cho một trải nghiệm nghe chi tiết hơn trong mọi tình huống, đặc biệt là khi nghe nhạc. DUET nhẹ và thoải mái và có một khuôn tai có thể thay tối đa hóa sự thuận tiện.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.