CONCERTO

The World's Smallest Titanium
Cochlear Implant

CONCERTO Cochlear Implant
Ốc tai điện tử CONCERTO mới từ MED-EL là ốc tai điện tử bằng titan hiện có nhỏ nhất trong ngành. Với cùng một khuôn, Nó mỏng hơn 25% bộ cấy titan SONATA. Bộ cấy tin tan CONCERTO mỏng hơn, mạnh mẽ hơn được tối ưu hóa cho các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Kích thước đặc biệt nhỏ làm cho nó sự lựa chọn lý tưởng cho trẻ em và người lớn ở mọi lứa tuổi.

CONCERTO cung cấp đa dạng các dãy điện cực mềm và linh hoạt nhất giúp bảo toàn các cấu trúc thần kinh mỏng manh của ốc tai.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.