MAESTRO
Cochlear Implant System

Enjoy Music, Participate in Conversations,
Use the Telephone

Xin chào. Thính giác không chỉ cho phép các cá nhân cảm nhận âm thanh, mà còn để tham gia tích cực vào các cuộc hội thoại. Từ ngữ, khi chúng được trao đổi trong cuộc đối thoại, kết nối các cá nhân với những người khác xung quanh. Đối với những người bị ảnh hưởng bởi mất thính lực, nhận thức hạn chế về âm thanh trở thành rào cản trong giao tiếp dẫn đến sự cô lập và không hài lòng.

Nếu bạn hay người mà bạn quan tâm bị mất thính lực từ nặng đến sâu, Hệ Thống Cấy Ốc Tai Điện Tử MAESTRO của MED-EL có thể là một giải pháp hiệu quả. Hệ thống cấy ốc tai điện tử là một sự lựa chọn trị liệu cho các cá nhân bị mất thính lực thần kinh giác quan từ nặng đến sâu. Đối với các cá nhân bị mất thính lực loại này, máy trợ thính thường kém hiệu quả hoặc hoàn toàn không có tác dụng.

Hệ thống ốc tai điện tử kích thích trực tiếp các sợi thần kinh của ốc tai. Các thần kinh thính giác truyền các tín hiệu này đến não, tại đó các tín hiệu này được hiểu là âm thanh. Ốc tai điện tử là sự thay thế đầu tiên cho một giác quan của con người, thính giác.

Người dùng chọn MAESTRO vì nó cung cấp một hiệu suât nghe vượt trội
trong các tình huống đời thực. 
Hệ thống bao gồm các đặc điểm được tối ưu hóa để thưởng thức âm nhạc và nghe trong các tình huống khó khăn.
Cochlear Implant System for Hearing Loss

© 2020 MED-EL