Con tôi có phải là một ứng viên nhận cấy ốc tai điện tử?

Một nhà thính lực học hay một chuyên gia về thính lực có thể giúp bạn xác định xem bạn có bị mất thính lực không.

Cấy Ốc Tai Điện Tử

Trang này sẽ cho bạn thông tin tổng quát về điều gì được mong đợi khi nhận cấy ốc tai điện tử. Việc này bao gồm sơ lược về đánh giá, phẫu thuật, "điều chỉnh ban đầu", và các chương trình theo dõi.

Các Lợi Ích của Việc Cấy Ốc Tai Sớm

Con của bạn có thể có lợi ích từ ốc tai điện tử dù bé ở độ tuổi nào. Sau đây là tóm lược các lợi ích của việc cấy ốc tai sớm

Phát huy hiệu quả tối đa Ốc Tai Điện Tử của Con Bạn.

Ốc tai điện tử là một "công cụ" kỹ thuật để hỗ trợ việc nghe của con bạn. Sự thành công của công cụ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuổi cấy chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích mà con của bạn sẽ nhận được từ ốc tai điện tử.

Các tùy chọn để đeo ốc tai điện tử

Với năm hộp pin có thể thay thế lẫn nhau, thiết kế linh động, với các bộ phận tháo rời được (module) cho phép bạn tùy biến OPUS 2 để đáp ứng các nhu cầu cá nhân hay lối sống của bạn.

Cấy Hai Bên

Cấy ốc tai hai bên là cấy ở cả hai bên tai, hay sử dụng hai ốc tai điện tử. Các lợi ích của cấy thính giác hai bên đối với sự phát triển của trẻ em mất thính lực đã được chứng minh trong vô số các nghiên cứu lâm sàng.

Parent Guide

Thêm nữa

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.