Receiving a
VIBRANT SOUNDBRIDGE

Hệ thống cấy tai giữa Vibrant Soundbridge được thiết kế cho các cá nhân Nghe kém thần kinh giác quan từ nhẹ đến nặng hay Nghe kém dẫn truyền hỗn hợp. Hệ thống cấy tai giữa này được khuyến nghị cấy cho các cá nhân không thể sử dụng hay không hài lòng với máy trợ thính thông thường vì các lý do y khoa.

Đánh Giá
Các cá nhân, bao gồm người lớn cũng như trẻ em trên 3 tuổi,* quan tâm đến Vibrant Soundbridge sẽ trải qua các khám nghiệm thính học và khám y khoa để xác định xem Vibrant Soundbridge có phải là một điều trị thích hợp cho họ hay không. Các khám nghiệm thính học sẽ đánh giá loại bệnh nhân và mức độ khiếm thính.

Cấy
Trong khi phẫu thuật, phần bên trong của Vibrant Soundbridge được cấy dưới da ở vùng sau tai. FMT được gắn vào một cấu trúc dao động của tai giữa.

Loại phẫu thuật này là một thủ thuật thường qui của các phẫu thuật viên Tai Mũi Họng có kinh nghiệm và thường mất từ một đến hai giờ. Thủ thuật được tiến hành trong tình trạng gây mê hay gây tê tại chỗ. Bác sĩ phẫu thuật của bạn sẽ tư vấn cho bạn về các chi tiết thêm có liên quan của phẫu thuật.

Để có một danh sách các phẫu thuật viên kinh nghiệm, xin vui lòng viếng thăm Clinic Finder của chúng tôi.

Kích hoạt Vibrant Soundbridge
Khoảng 2 tháng sau khi cấy ghép, người sử dụng được điều chỉnh với bộ xử lý âm thanh và Soundbridge được kích hoạt. Một nhà thính học hay nhà chuyên môn về thính giác khác có thể tư vấn cho người dùng về cách sử dụng Vibrant Soundbridge tối ưu. 

Nếu bạn muốn được giới thiệu đến một trung tâm cấy hay muốn biết thêm thông tin hơn vềVibrant Soundbridge xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

* Hệ Thống Vibrant Soundbridge được chấp thuận cho điều trị các loại Nghe kém dẫn truyền và hỗn hợp cũng như cấy ghép cho trẻ em ở châu Âu và các nước chấp nhận CE mark.

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.