Receiving a Cochlear Implant

General Information on What to Expect

Đánh giá
Để xác định ứng viên nhận cấy ốc tai điện tử, con bạn sẽ trải qua một số đánh giá thường xuyên trước khi cấy. Các kiểm tra này cho phép nhóm chuyên gia cấy ốc tai điện tử kiểm tra những yếu tố hay nhu cầu bổ sung. Đánh giá cũng sẽ cho phép các chuyên gia tóm tắt đầy đủ cho cha mẹ những điều có thể mong đợi. Những đánh giá này thường về y tế, thính học (nghe) và phóng xạ (tia X).

Phẫu thuật
Thủ thuật ngoại khoa này thường mất khoảng một đến ba giờ và được tiến hành dưới gây mê. Các nguy cơ liên quan đến phẫu thuật cấy ốc tai điện tử tương đối thấp và có thể so sánh với các phẫu thuật tai khác. Bệnh nhân thường ngồi dậy được vào ngày hôm sau. Thời gian nằm viện khác nhau có thể từ một đến vài ngày tùy thuộc vào các nhu cầu cá nhân của bạn và đặc thù ở địa phương của bạn.

Điều chỉnh lần đầu tiên
Khoảng 4 tuần sau cấy ghép, con của bạn sẽ nhận bộ xử lý âm thanh. Bộ xử lý âm thanh được lập trình, hoặc “điều chỉnh”,cho mỗi cá nhân bởi một nhà thính học hay nhà chuyên môn khác. Chương trình này có chứa các cài đặt về âm độ, độ lớn âm và định thời gian. Cài đặt một chương trình lý tưởng lần đầu tiên thường đòi hỏi các đợt điều chỉnh lặp đi lặp lại để tinh chỉnh dần dần các thông số cài đặt.

Chương trình phục hồi
Dù cấy ghép ốc tai đem đến một cơ hội đặc biệt cho trẻ em Nghe kém, nhưng lúc đầu các âm thanh có thể gây bối rối hay quá mạnh. Luyện tập giao tiếp thường xuyên với một nhà chuyên ngữ là một yếu tố cần thiết để học được cách làm thế nào để hiểu âm thanh và phát triển các kỹ năng nghe và ngôn ngữ.

Đối với trẻ rất nhỏ, liệu pháp thính giác có thể bao gồm các hoạt động trị liệu hướng đến cha mẹ để giúp con của bạn phát hiện và nhận ra âm thanh. Đối với trẻ lớn hơn, liệu pháp thính giác có thể tập trung giúp trẻ nhận ra cách thức mới, chi tiết hơn mà các vật tạo ra âm thanh, trái ngược với các âm thanh giới hạn mà chúng đã biết với máy trợ thính.

Nếu bạn muốn được giới thiệu trực tiếp đến một trung tâm cấy ốc tai điện tử hay muốn nhiều thông tin hơn về các hệ thống cấy ốc tai điện tử MED-EL, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Parent Guide

Thêm nữa

© 2020 MED-EL