OPUS 1

State-of-art Audio Processing, Classic Design

OPUS 1 có khả năng xử lý âm thanh giống như OPUS 2, nhưng có thiết kế khác nhau. Người sử dụng chọn OPUS 1 nếu họ thích điều chỉnh trên bộ xử lý.

OPUS 1 có tất cả các đặc điểm tương tự như OPUS 2 bao gồm FineHearing và Quản lý âm thanh tự động.

FineHearing cho phép người dùng thưởng thức cấu trúc mịn của âm thanh. Cấu trúc mịn là cần thiết để có chất lượng âm thanh và trải nghiệm nghe tốt nhất.

Quản Lý Âm Thanh Tự Động cho phép chuyển tiếp liền mạch giữa các môi trường nghe yên tĩnh và ồn ào, dù bạn đang nghe nhạc hay các âm thanh hàng ngày, mà không phải bấm nút hay tháo bộ xử lý ra khỏi tai.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.