On the Way to Success

Making the Most of Your

Child's Cochlear Implant

Ốc tai điện tử là một "công cụ" kỹ thuật để hỗ trợ việc nghe của con bạn. Sự thành công của công cụ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuổi cấy chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích mà con của bạn sẽ nhận được từ ốc tai điện tử. Một môi trường giao tiếp đa dạng, lập trình bộ xử lý âm có hiệu quả, động lực và sự phục hồi cũng như những mong đợi thực tế cũng là những yếu tố quan trọng góp phần thành công nói chung của đứa trẻ.1 Dưới đây là vài đề nghị giúp bạn và con của bạn tận dụng tối đa ốc tai điện tử.

Điều quyết định là hãy nói với con bạn giống như bạn nói với một đứa trẻ có thính lực bình thường, cho dù bé có thể không hiểu hoàn toàn điều bạn đang nói. Nói chuyện với con bạn là cách tốt nhất để khuyến khích phát triển ngôn ngữ nói. Biểu hiện nét mặt và ngôn ngữ điệu bộ cơ thể nhấn mạnh ý nghĩa của từ ngữ và sẽ giúp con bạn hiểu bạn tốt hơn. Liệu pháp thính giác được cấu trúc giúp bổ sung cho những gì bạn dạy cho con bạn ở nhà. Đối với trẻ rất nhỏ, liệu pháp thính giác lúc đầu có thể bao gồm các hoạt động trị liệu hướng đến cha mẹ để giúp con của bạn phát hiện và nhận ra các âm thanh trong khung cảnh trị liệu. Với kinh nghiệm, con bạn sẽ nhanh chóng học áp dụng các kỹ năng nghe mới này trong thế giới thật, ở ngoài khung cảnh trị liệu.

Nghiên cứu cho thấy mang một bộ xử lý âm thanh trong các khoảng thời gian dài hơn suốt ngày ảnh hưởng tích cực đến kết quả của trẻ em với bộ cấy.2 Trẻ em với một ốc tai điện tử thường có thể đạt được các kỹ năng ngôn ngữ và các kỹ năng thính giác một cách tình cờ, cách thức tương tự mà những đứa trẻ đang phát triển bình thường khác học tập. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn hay giáo viên của con bạn không có ở đó để giải thích hay giảng dạy, đứa bé học chỉ bằng cách lắng nghe và chơi. Do đó, sử dụng tối đa ốc tai điện tử sẽ dẫn đến các kết quả tốt hơn. Mặt khác, sau những khoảng thời gian dài không mang bộ xử lý âm thanh, não của con bạn mất thời gian để điều chỉnh lại những âm thanh đến từ ốc tai điện tử. Điều này có thể làm chậm sự phát triển thính giác của con bạn. Sử dụng kiên trì, cả ngày và mọi ngày sẽ tạo ra sự khác biệt.

Học ngôn ngữ chỉ là một mục tiêu của cấy ốc tai. Các mục tiêu bổ sung bao gồm làm cho lời nói của con bạn dễ hiểu với những người không quen biết với con bạn. Một bộ xử lý âm thanh được lập trình tốt, luôn được mang lúc thức, cùng với phục hồi thích hợp, sẽ giúp con bạn đạt được mục tiêu này.

Sự mong đợi của bạn góp phần quan trọng trong thành công của con bạn với ốc tai điện tử. Trẻ em được cấy sớm có đặc tính tiến bộ sớm và vững chắc, đặc biệt với trị liệu và hỗ trợ hiệu quả. Trong đa số các trường hợp, điều thực tế là trông cho con bạn cuối cùng hiểu được ngôn ngữ nói và phát triển các kỹ năng lời nói, giả sử không có các vấn đề học tập khác.

Đa số những người sử dụng ốc tai điện tử cũng có thể sử dụng điện thoại, vài người học ngôn ngữ thứ hai, và nhiều người thích âm nhạc – các nhiệm vụ thính giác được xem là hết sức phức tạp. Điều quan trọng cho bạn là giúp con bạn đạt hết khả năng của nó. Vì mỗi đứa trẻ đều khác nhau, mức độ thành công sau cùng của con bạn sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố không thể dự đoán được trước khi cấy. Vì lý do này, nên điều quan trọng là các mong đợi hợp với thực tế. Nhà thính học và chuyên gia lời nói-ngôn ngữ có ở đó để giúp bạn quyết định các mục tiêu thực tế cho mỗi giai đoạn phát triển mà con bạn có thể trải qua.

MED-EL cam kết hỗ trợ trẻ em nghe kém và cha mẹ chúng với các thông tin và tài liệu cần thiết. Các tài liệu này được phát triển đặc biệt cho các nhu cầu của trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau. Nhiều tài liệu trong số này thích hợp cho trẻ em mang máy trợ thính cũng như cho trẻ em cấy ốc tai điện tử.

Parent Guide

Thêm nữa

© 2020 MED-EL