Is My Child a Candidate for a CI?

Một nhà thính lực học hay một chuyên gia về thính lực có thể giúp bạn xác định xem con bạn có phải là một ứng viên để nhận cấy ốc tai điện tử hay không. Bước kế tiếp là liên hệ với một phòng khám tai mũi họng có chương trình cấy ốc tai điện tử. Các nhóm chuyên gia cấy ốc tai điện tử ở địa phương của bạn sẽ làm việc với bạn để xác định giải pháp tốt nhất có thể. Sau đây là vài hướng dẫn chung được dùng để xác định ứng viên nhận cấy ốc tai điện tử.

Con của bạn có thể là một ứng viên nhận cấy ốc tai điện tử nếu bé:

  • nghe kém thần kinh giác quan sâu ở cả 2 tai.
  • các máy trợ thính ít hay không giúp ích.
  • không có chống chỉ định phẫu thuật.
  • được phép tiếp cận giáo dục và theo dõi phục hồi thích hợp.
  • được phép tiếp cận môi trường hỗ trợ một cách thành công việc học tập và phục hồi với bộ cấy thính giác.
     

Không phải mỗi đứa trẻ nghe kém sâu đều là ứng viên nhận cấy ốc tai điện tử. Sau đây là vài lý do phổ biến tại sao cấy ốc tai có thể không phải là lựa chọn tốt nhất:

  • Nếu con của bạn có thể nhận được lợi ích đáng kể từ thiết bị trợ thính, thì các thiết bị trợ thính có thể là giải pháp tốt nhất.
  • Nếu nghe kém của con bạn đến từ chỗ nào đó không phải là tai trong, giải pháp khác như cấy ghép tai giữa, có thể có hiệu quả hơn.
  • Để đạt được lợi ích tốt nhất từ cấy ốc tai điện tử, điều quan trọng là trẻ em phải có sự hỗ trợ đầy đủ của gia đình và tham gia các chương trình phục hồi. Đây là điều quan trọng để đảm bảo con bạn đạt được trải nghiệm nghe tốt nhất khi sử dụng bộ cấy. Nếu một gia đình không thể cam kết tham gia một chương trình phục hồi, các tùy chọn thay thế cho cấy ốc tai điện tử cần được xem xét.

Parent Guide

Thêm nữa

© 2020 MED-EL