MED-EL Electrode Arrays

Soft, Flexible, and Atraumatic

Electrode Array for Hearing Preservation
Không giống đa số các điện cực có thiết kế dây thẳng truyền thống, dây điện cực MED-EL có hình dáng lượn song, có độ mềm và dẻo tối đa. Thiết kế đặc biệt của MED-EL chính là cốt lõi để tạo ra các điện cực ít chấn thương nhất trên thế giới để bảo vệ tình trạng nguyên vẹn của các cấu trúc mỏng manh trong ốc tai.

Bảo vệ sao cho các mô thần kinh không tổn thương là rất quan trọng đối với tất cả bệnh nhân cấy ghép ốc tai – đặc biệt với những trẻ nhỏ phải cấy ghép nhiều lần trong cuộc đời. Có lẽ bất kỳ can thiệp trong tương lai, dù là can thiệp y cụ hay sinh học, đều sẽ thành công hơn nhiều nếu được thực hiện ở những ốc tai ít bị tổn thương nhờ giảm lực đưa vào.

Các dãy điện cực MED-EL có sẵn ở nhiều hình dạng khác nhau và chiều dài thiết kế khác nhau để vừa với nhiều loại giải phẫu ốc tai. Bác sĩ của bạn sẽ chọn giải pháp thích hợp cho bạn.
Electrode Array for Hearing Preservation

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.