Bilateral Cochlear Implantation

Cấy ốc tai hai bên là cấy ở cả hai bên tai, hay sử dụng hai ốc tai điện tử. Các lợi ích của cấy thính giác cho sự phát triển của trẻ em nghe kém đã được chứng minh trong vô số các nghiên cứu lâm sàng.1,2,3 Các nghiên cứu này cho thấy rằng vài trẻ em nhận được lợi ích riêng biệt từ cấy ốc tai hai bên có thể giúp chúng phát triển các kỹ năng nghe, như định vị âm thanh, trong giai đoạn quyết định sự tiếp thu ngôn ngữ.
 

Nhiều cha mẹ báo cáo rằng sau khi tiếp nhận bộ cấy thứ hai, con của họ có khả năng tập trung ở trường tốt hơn. Những người khác cũng nói rằng con họ có thể định vị âm thanh tốt hơn, nghĩa là nhận ra âm thanh phát ra từ đâu. Các kết quả nghiên cứu lâm sàng ủng hộ các kết luận này. Ví dụ, cách hoạt động giao tiếp được cho thấy cải thiện ở những trẻ đã nhận cấy ốc tai điện tử thứ hai. Các trẻ này cho thấy hiểu tốt hơn các lời nói, và hiểu tốt hơn lời nói trong môi trường ồn khi sử dụng cả hai bộ cấy ở hai bên tai.4 Ngoài ra, trẻ em cấy hai bên thể hiện các kỹ năng nghe tốt hơn trong các tình huống nghe thách thức.5

Thông tin bổ sung về cấy ốc tai hai bên có trong website này. Ngoài ra, MED-EL cũng có các brochure tóm lược các lợi ích của cấy ốc tai hai bên.

  1. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). Ảnh hưởng của thời kỳ nhạy cảm lên sự phát triển thính giác ở trẻ em nhận cấy ốc tai một bên và hai bên. Nghiên Cứu về Thính Giác, 203, 134-143.
  2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2007). Cấy hai bên liên tục và đồng thời ở trẻ nhỏ: Các ảnh hưởng lên sự phát triển hệ thống thính giác và tính mềm dẽo. Y Học về Thính Học, 5(4), 218-223.
  3. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2006). Sự phát triển thính giác trung tâm ở Trẻ nhận Cấy Ốc Tai Điện Tử: Các chứng minh lâm sàng. Các tiến bộ về Tai Mũi Họng. Quyển 64. Basel: Karger pp 66-88.
  4. Kühn-Inacker, H., Shehata-Dieler, W., Müller, J., Helms, J. (2004). Cấy ốc tai điện tử hai bên: một cách để tối ưu hóa khả năng nhận thức thính giác ở trẻ bị điếc. Tạp chí quốc tế về Tai Mũi Họng Trẻ Em, 68, 1257-1266.
  5. Litovsky, R., Johnstone, P., Godar, S., Agrawal, S., Parkinson, A., Peters, R., Lake, J. (2006). Cấy ốc tai điện tử hai bên ở trẻ em: Độ rõ định vị được đo với góc nghe tối thiểu Tai và Thính Giác, 27, 43-59.

© 2020 MED-EL