Thính lực đồ

Nếu bạn hay người mà bạn quan tâm bị mất thính lực từ nặng đến sâu, Cấy Thính Giác của MED-EL có thể là một giải pháp hiệu quả. MED-EL đã phát triển ba hệ thống cấy thính lực được thiết kế để điều trị đa dạng các loại hoặc mức độ mất thính lực.

Một chuyên gia điều trị mất thính lực sẽ tư vấn cho bạn về các giải pháp tối ưu dành cho người bị mất thính lực. Dưới đây là một số liên kết đến thông tin chung về cấy thính giác của ứng viên.

MED−EL cung cấp các giải pháp cấy thính giác sau:

Cấy Ốc Tai Điện Tử

cho người mất thính lực thần kinh giác quan từ nặng đến sâu.

Kết hợp
Kích Thích Âm Điện

cho người điếc một phần.

Cấy ghép tai giữa

cho những cá nhân nghe kém thần kinh giác quan từ nhẹ đến nặng hoặc nghe kém dẫn truyền và hỗn hợp.

© 2020 MED-EL