VORP 503 - Titreşimli Osiküler Protez

VORP 503, yani Titreşimli Osiküler Protez, VIBRANT SOUNDBRIDGE sisteminin implante edilen parçasıdır ve şu kısımlardan oluşur:

  • dahili coil,
  • SAMBA ses işlemcisini implantın üzerinde tutmaya yarayan bir mıknatıs
  • SAMBA ses işlemcisinin elektrik sinyallerini almak ve dönüştürmek için bir demodülatör
  • bir iletim linki
  • Bir hareketli kulak yapısına (örneğin orta kulak kemikçiklerine) bu yapıları titreştirmesi için takılan Titreşim Yayan Aktarıcı (FMT).

FMT implantın ana parçasıdır. Sadece 2.3 mm'lik uzunluğuyla bir pirinç tanesinden de küçüktür. Bu yenilikçi teknolojinin güvenilirliği, uygulamada sağladığı esneklik ve farklı türdeki işitme kayıplarını optimal olarak telafi edebilmesi, tasarımının sadeliğinden kaynaklanır.

mıknatıs

coil

demodülatör

FMT

VORP 503 Orta Kulak İmplantı

VORP 503 - Titreşimli Osiküler Protez

VORP 503, yani Titreşimli Osiküler Protez, VIBRANT SOUNDBRIDGE sisteminin implante edilen parçasıdır ve şu kısımlardan oluşur:

  • dahilicoil,
  • SAMBA ses işlemcisini implantın üzerinde tutmaya yarayan bir mıknatıs
  • SAMBA ses işlemcisinin elektrik sinyallerini almak ve dönüştürmek için bir demodülatör
  • bir iletim linki
  • Bir hareketli kulak yapısına (örneğin orta kulak kemikçiklerine) bu yapıları titreştirmesi için takılan Titreşim Yayan Aktarıcı (FMT).

FMT implantın ana parçasıdır. Sadece 2.3 mm'lik uzunluğuyla bir pirinç tanesinden de küçüktür. Bu yenilikçi teknolojinin güvenilirliği, uygulamada sağladığı esneklik ve farklı türdeki işitme kayıplarını optimal olarak telafi edebilmesi, tasarımının sadeliğinden kaynaklanır.

VORP 503 Orta Kulak İmplantı

VIBRANT SOUNDBRIDGE nasıl çalışır?

Sesi işitme sürecinde, ses dalgaları hava aracılığıyla kulak yolundan kulak zarına iletilir. Bu ses dalgaları, kulak zarının titreşmesine ve sonuç olarak orta kulak kemikçiklerinin titreşmesine neden olur. Kemikçikler titreşimle gelen bu ses bilgisini iç kulağa iletir.

SOUNDBRIDGE, işitme sürecinin mekanik kısmıyla doğrudan ilişkilidir. FMT bir mobil orta kulak yapısına iliştirilir ve ilgili yapının doğrudan titreşmesine neden olur. Bu "doğrudan uyarım" teknolojisi, doğal akustik sinyali daha da güçlendirir ve iç kulağa iletir. Bu teknoloji sayesinde, sesin doğal iletim şekline sadık kalınır. FMT geniş bir frekans aralığında çalıştığı için konuşma sesi ve tonlarında doğal bir ses kalitesi sağlayabilir.

Videoyu izleyin

Yuvarlak Pencere Yumuşak Couplerı

İmplantasyon

İmplantasyon işlemi deneyimli KBB cerrahları için standarttır ve dünya genelinde zaten yüzlerce klinikte gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sırasında VORP, yani Titreşimli Osiküler Protez kulağın arkasında, derinin altına implante edilir. Ameliyat genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İmplant dışarıdan görülmez. Dikiş yerleri yaklaşık sekiz hafta sonra iyileştiğinde ve şişlik azaldığında, dış parça olan SAMBA ses işlemcisinin takılmasıyla implant aktif hale getirilir. Bir odyolog, amplifiye edilen seslerin şiddetini kişinin ihtiyacına göre ayarlamak için ses işlemcisini programlar.

Ameliyatla ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuz ya da KBB kliniğinizle görüşebilirsiniz.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.