EAS İşitme İmplantı Sistemi
Kullanıcısı Olmak

EAS™ İşitme İmplantı Sistemi kısmi işitme kaybı olan kişilere özel olarak tasarlanmıştır. Kısmi işitme kaybı; alçak frekanslarda hafiften orta dereceye kadar sensorinöral işitme kaybı ile yüksek frekanslarda ileri derece işitme kaybı olarak tanımlanır.

Değerlendirme
EAS İşitme İmplantı Sistemi kullanıcı adayları, EAS’nin onlar için uygun olup olmadığının belirlenmesi için birtakım odyolojik ve tıbbi testlerden geçer. Odyolojik testlerle hem alçak hem yüksek frekanslı seslerdeki işitme kaybının derecesi belirlenir.

İmplantasyon
EAS İşitme İmplant Sisteminin dahili parçası olan yumuşak FLEXEAS Elektrot Dizisine sahip koklear implant, kulağın arkasındaki derinin altına yerleştirilir. FLEXEAS Elektrot Dizisi kokleaya bir cerrah tarafından yerleştirilir. Bu ameliyat deneyimli KBB cerrahları için rutin bir işlem olup genellikle 1 – 3 saat sürer. Cerrahınız sizi ameliyatın ayrıntılarıyla ilgili bilgilendirecektir.

Yaşadığınız yerdeki deneyimli cerrahları öğrenmek için lütfen Klinik Buldaki temsilcimizle iletişime geçin.

EAS İşitme İmplantı Sistemi’nin Aktivasyonu
İmplantasyondan iki ila dört hafta sonra EAS İşitme İmplantı Sisteminin hem elektrik hem de akustik amplifikasyonu aktif hale getirilir. İlk başlarda birleşik stimülasyon yöntemine alışma sürecinin yaşanması normal ve beklenen bir durumdur.

EAS İşitme İmplantı Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen MED-EL ile doğrudan iletişime geçin.

© 2020 MED-EL