Nasıl İşitiriz?


  1. Ses, kulak yolundan geçip kulak zarını hareket ettirir.
  2. Kulak zarı ses ile titreşir.
  3. Ses titreşimleri üç kemikçik aracılığıyla kokleaya iletilir.
  4. Kokleanın içindeki sıvı, ses titreşimleri nedeniyle hareketlenir.
  5. Sıvının hareketi tüy hücrelerinin eğilmesine neden olur. Bu şekilde, işitme sinirinin algılayacağı türden sinyaller yaratırlar. Kokleanın bir ucundaki tüy hücreler alçak perdede ses bilgisi gönderirken diğer ucundakiler yüksek perdede ses bilgisi gönderir.
  6. İşitme siniri sinyalleri beyne gönderir, sinyaller de burada ses olarak yorumlanır.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.