Önemli Emniyet Bilgisi

Orta Kulak İmplantları - VORP 503

Diğer cihaz ve aygıtlarlaetkileşim

 • Koterli ameliyat: Koter cihazları radyo frekans voltajları oluşturarak alet ve implant arasında doğrudan bağlantı kurulmasını neden olabilir. Tek kutuplu koter cihazları implanta yakın bölgelerdekullanılmamalıdır. Uygulanan anlık akım, implantın veya kullanıcının işitmesinin zarar görmesine neden olabilir.
   
 • Cerrahi Diyatermi: Uygulanan yüksek akım implantın veya kullanıcının işitmesinin zarar görmesine neden olabileceği için implant üzerine asla diyatermi uygulanmamalıdır.

 • İyonizan Radyasyon: Röntgen, CT ve PET gibi iyonizasyon radyasyonu kullanarak yapılan tıbbi teşhis işlemlerinin yanı sıra toplam 100 Gray iyonizasyon dozuna kadar uygulanan radyasyon tedavisi implanta zarar vermez. Işın tedavisi esnasında ses işlemcisinin takılmaması önerilmektedir.
   
 • Ultrason: Klinik açıdan yararlı olan tanısal ultrason işlemine maruziyet, implanta hiçbir şekilde zarar vermez.

 • Elektro Şok: Elektro şok esnasında uygulanan enerji, implanta zarar verebilir. Cihaz üzerine veya etrafına defibrilasyon uygulanmamalıdır.
   
 • Unipolar elektrokoter, tedavi edici ultrason, transkranial manyetik stimülasyon, elektrokonvülsif terapi: Bu işlemler implanta zarar verebileceğinden asla implantın üzerine doğrudan uygulanmamalıdır.

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): VORP 503 ile MRG incelemesine, sadece in 1,5 Tesla (T) kapalı tünel MRG tarayıcılarda izin verilmektedir. Aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır:
  • MRG tarayıcı cihazı, “Normal İşletim Modu”nda kullanılmalı; “Birinci Seviye İşletim Modu”ndan kaçınılmalıdır.
  • Baş ve boyun bölgesinde lokal iletim RF aktarıcıları kullanılmamalıdır. Lokal alıcı aktarıcıların kullanımı sınırlı değildir. 
  • Kullanıcılar MRG odasına girmeden önce ses işlemcilerini çıkarmaları gerekmektedir. Aksı takdirde tarama esnasında parazit sesleri duyulabilir. Hastalar, oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık durumunu belirtmeleri ve gerekirse MRG'nin erken sonlandırılmasınıtalep edebilecekleri konusunda bigilendirilmelidir. MRG incelemesinden sonra hasta ancak MRG odasından ayrıldıktan sonra ses işlemcisini takmalıdır.
  • MRG incelemesi esnasında başın düz tutulması gerekmektedir.
  • Görüntü sonuçlarındaimplant çevresinde yaklaşık 14 cm'lik bir artefakt olacaktır.
  • 1,5‘den fazla teslaimplanta zarar vereceğinden bu incelemeden kaçınılmalıdır.
  • Vibrant Soundbridge'in aktivasyonu öncesinde MRG incelemesi gerekli ise, güçlü MR alanında implantın muhtemel hareketi nedeniyle yaranın iyileşmesinde oluşabilecek komplikasyonları önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  • Alt uzuvların incelenmesi gerekiyorsa, şart olmasa da, hasta ayakları tarayıcıya ilk girecek şekilde yatırılmalıdır.
    
 • Hırsız ve metal algılama sistemleri: Ticari hırsız ve metal tespit sistemleri güçlü elektromanyetik alanlar oluştururlar. Kullanıcılar, güvenlik sistemlerinden geçerken alarmın ötebileceği konusunda bilgilendirilmeli. Bu nedenle, kullanıcıların Vibrant Soundbridge Kullanıcı Kimlik Kartlarını daima yanlarında taşımaları önerilmektedir.
   
   

MRG Checklist

İndir

Ürünler, uygulamalar ve performans karakteristikleri ulusal yetkili merciler tarafından onaya tabidir; bazı özellikleri şu anda bölgenizde kullanılamayabilir veya MED-EL tarafından satışa sunulmamış olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel MED-EL temsilciniz ile irtibata geçiniz.

© 2020 MED-EL