İşitmenin Korunması

İşitmenin Korunması Nedir?

MED-EL için işitmenin korunması; kokleadaki nöral yapıların zarar görmemesini sağlamak için teknoloji, eğitim ve teknikleri bir araya getirmek anlamına gelir.

İşitmenin Korunması Neden Önemli?

İşitmenin korunması, her yaştan koklear implant kullanıcısı için iki ana nedenden dolayı önemlidir. Öncelikle, kokleadaki nöral yapıların sağlam kalması, kullanıcıların gelecekte yeni tedavi ve teknolojilerden yararlanabilmesi açısından kritiktir. Nöral yapıların korunup zarar görmediği bir kokleada; ileride yeni bir cihazın ya da biyolojik veya ilaçlarla yeni müdahelelerin başarılı olma olasılığı daha yüksektir.

İkinci olarak, ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan birçok kişi alçak frekanstaki bazı sesleri hala duyabilmektedir. Bu duruma işitme kalıntısı denir. Koklear implant ameliyatında bu işitme kalıntısının korunması son derece önemlidir çünkü kişinin sahip olduğu doğal işitmesini de kullanabilmesini sağlar. Koklear implant ile birlikte doğal işitmesinden de faydalanabilen kişi, kendisi için mümkün olan en iyi işitme olanağına sahip olacaktır.

Bu nedenle, mevcut işitmenin ameliyat esnasında korunması tüm koklear implant kullanıcıları açısından hem şimdiki, hem de gelecekteki işitmeleri için son derece önemlidir.

Kokleanın hassas nöral yapıları

Koklea & MED-EL Elektrotları

Koklea iç kulakta bulunur ve çapı yaklaşık 7 mm’dir. Boyutu bir bezelye tanesininki kadardır. Kokleada, içi sıvıyla dolu üç kanal (Şekil 1) bulunur: skala timpani, skala media ve skala vestibuli. Bu kanallar sesin yarattığı titreşimleri nöral yapılara iletmekten sorumludur. Koklear implantın elektrotu, bu kanallardan birine yerleştirilir.
 

Şekil 1: Sıvı dolu üç kanalı da gösteren koklea kesiti

Elektrotun yerleştirilebileceği en uygun kanalın skala timpani olduğu belirlenmiştir1. MED-EL elektrotları, tasarımları sayesinde skala timpaniye mükemmel biçimde yerleştirilebilirler.
Ancak elektrot skala timpaniye girdikten sonra bitişikteki diğer kanalların duvarlarını delerek, membranları ve nöral yapıları yok etmemesi de önemlidir.

MED-EL elektrotları, kokleadaki nöral yapıları koruyacak biçimde özel olarak tasarlanmıştır. Son derece yumuşak ve esnek tasarımlarıyla, skala timpaniye kolayca girerek çok az sürtünmeye neden olurlar ve kanala en iyi biçimde yerleşirler.

MED-EL'in İşitmeyi Korumaya Yaklaşımı

Teknoloji

MED-EL, işitmenin korunması alanındaki 20 yıllık deneyimiyle, mevcut en yumuşak ve esnek elektrot dizilerini üretmeyi başarmıştır. Bu tasarımları sayesinde elektrotlarımız koklear implant ameliyatında oluşabilecek hasarı azaltmaya yardım etmektedir.

Yumuşak ve esnek elektrot dizilerimizin altında yatan sır, kokleanın içine elektriksel sinyalleri taşıyan özel tellerdir. MED-EL elektrotlarının telleri dalga şekilli bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım sayesinde elektrot esneyip bükülerek kokleaya mükemmel biçimde yerleşir. Diğer üreticilerin elektrot dizilerinde düz tel kullanılmaktadır. Düz tel, elektrot dizisine gereksiz bir katılık ve sertlik verir.

Eğitim

İşitmenin korunmasında bir başka önemli konu da kullanılan cerrahi tekniklerdir. Bununla ilgili olarak MED-EL, uzmanları işitmenin korunmasıyla ilgili prensipler ve en iyi sonuçların nasıl başarılacağı konusunda eğitmek için birçok workshop düzenlemektedir.

  1. Adunka O. & Buchman C, 2007. Scala Tympani Cochleostomy 1: Results of a Survey. The Laryngoscope, 117 pp 2187-2194.Uzmanlar
Ne Diyor?
 

Kevin Green MD, FRCSEd (ORL)
Manchester İşitme İmplantı Merkezi


 

Dr. Silke Helbig
Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Frankfurt/Main


 

Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner
Viyana Tıp Üniversitesi


 

Dr. Ing. Arthur Lorens
İşitme Fizyolojisi ve Patolojisi Enstitüsü, Varşova


 

© 2020 MED-EL