FH

FineHearingTM
Daha Zengin İşitme Deneyimi İçin

 

FineHearing avantajımız, kalın bas tonları da dahil tüm frekanslarda daha zengin bir ses algısı sağlayan özgün MED-EL ses işlemleme teknolojisidir. FineHearing hem sessiz hem de gürültülü ortamlardaki önemli ses bilgilerini gerektiği gibi işlemler. Bu sayede koklear implant kullanıcılarımız sesleri daha tam ve doğru bir şekilde algılarlar.

FineHearing Teknolojileri:

250-FS 250 120
120

120
Perde

250

250
Perde

250-FS

250Perde

+

Fine
Structure

Sesin Tüm Spektrumu

FineHearing, kullanıcılarımıza alçak frekanslardaki bas tonları da dahil olmak üzere normalde duyduğumuz tüm frekanslardaki seslere erişim sağlar. Sesin tüm spektrumunu işitmek kullanıcılarımızın müziği tüm zenginliğiyle ve sesler arasındaki ufak farkları algılamalarını sağlar. FineHearing herhangi bir koklear implant teknolojisinden daha geniş bir aralıkta perde algısı sağlar. Bu geniş spektrum koklear implant kullanıcıları için daha canlı bir ses dünyası yaratır.

Sesin İnce Yapısının Önemi

Bu çok geniş uyarım aralığının en iyi faydayı verebilmesi için, sesin ince yapısının tam anlamıyla kontrol edilmesi gereklidir. FineHearing, seslerin tam ve doğru aktarılabilmesi için 250'ye kadar özgün perdeyi kullanıcıya sağlar. Bunu, hem alçak ve hem de yüksek frekanslı seslerin koklea tarafından nasıl algılandığını kontrol ederek başarır. Alçak frekansları da keskin biçimde işlemleyen tek teknolojidir. İşte FineHearing bu şekilde daha zengin ve doğal gelen bir müzik ve konuşma algısı sağlayabiliyor.

Triformance
Teknolojide Sinerji

Triformance, bu üç teknolojinin sağladığı eşsiz avantajlarla koklear implant kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi işitmeyi sağlıyor: Structure Preservation (Yapıların Korunması), Complete Cochlear Coverage (Kokleanın Tamamını Kapsama) ve FineHearing. Bu teknolojiler sinerji halinde çalışarak üstün işitme performansı sağlar.

Triformance'ın bir parçası olarak FineHearing, daha zengin ve daha doğal bir işitme deneyimiyle kullanıcılarımıza potansiyellerini tam anlamıyla kullanma olanağı tanır.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
Daha Zengin İşitme Deneyimi İçin

FineHearing, ses spektrumunun tamamını duymayı sağlayan tek ses işlemleme teknolojisidir. Daha zengin ve doğal bir işitme deneyimi için bas yani kalın tonları da işitmeyi sağlar.

Devamını oku

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future
İşitmenizin Geleceği Güvence Altında

Hassas kokleada Yapıların Korunması, koklear implantının şimdi ve gelecekte faydalı olmasını sağlar. Lateral duvara yerleşim için tasarlanmış yumuşak, esnek elektrotlar hassas nöral yapıların korunmasını mümkün kılar ve işitmenin geleceğini garanti altına alır.

Devamını oku

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Ses Spektrumunun Tamamı

Kokleanın Tamamını Kapsama,işitme deneyiminin daha doğal yaşanabilmesi için ses yelpazesinin tamamının duylmasını sağlar. Kokleanın tamamı da, ancak kokleanın tabanından apikal bölgeye kadar ulaşan uzun bir elektrotla uyarılır.

Devamını oku

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.