EAS (Elektrik & Akustik
Stimülasyon) Nasıl Gerçekleşir?

EAS, koklear implant teknolojisi ve akustik amplifikasyonun tek sistemde birleşimidir. Hem akustik hem elektriksel ses bilgisinin paralel olarak işlemlenmesi kullanıcının daha zengin bir işitme deneyimi yaşamasını sağlar. Bu, şöyle gerçekleşir:

ELEKTRİKSEL STİMÜLASYON:

Koklear implant günlük sesleri elektriksel sinyaller halinde kodlar. Bu sinyaller işitme sinirini uyarır. Beyin bu sinyalleri ses olarak yorumlar.

  1. Orta ve yüksek frekanslı sesler DUET 2 Konuşma İşlemcisinin mikrofonu tarafından toplanıp özel bir koda dönüştürülür.
  2. Bu kod önce aktarıcıya, oradan da derinin alt tarafına gönderilir.
  3. Deri altındaki implant bu kodu yorumlayıp kokleanın içine yerleştirilmiş elektrotlara elektriksel sinyaller gönderir.
  4. İşitme siniri bu sinyalleri beyne iletir.
     

AKUSTİK STİMÜLASYON:

Akustik amplifikasyon kokleanın hala duyma yetisini kaybetmediği seslerin şiddetini arttırır. EAS’de ise, yalnızca alçak frekanslar yükseltilir.

  1. Alçak frekanstaki sesler mikrofon tarafından toplanıp dijital olarak işlemden geçer.
  2. Kulak kancasında yer alan hoparlör bu sesleri kuvvetlendirir, kulak kalıbı da kulak yoluna gönderir.
  3. Sesler kokleanın alçak frekanslı sesleri işlemlemekten sorumlu, hasar görmemiş kısımlarına ulaşır.
  4. İşitme siniri sinyalleri beyne gönderir.

© 2020 MED-EL