Koklear İmplant Kullanıcısı Olmak

Süreçlerle İlgili Genel Bilgi

Değerlendirme
Koklear implant kullanıcısı adayı olup olmadığının belirlenmesi için çocuğunuz öncelikle birtakım rutin değerlendirme testlerinden geçer. Bu testler koklear implant ekibinin, adayın özel bir durumu ya da bir ihtiyacı olup olmadığını anlamasını sağlar. Bu sayede uzmanlar, velileri beklentilerinin ne olması gerektiği konusunda genel olarak bilgilendirebilir. Bu değerlendirmeler genelde medikal, odyolojik (işitsel) ve radyolojik (x ışını) niteliktedir.

Ameliyat
Ameliyat işlemi genellikle 1 – 3 saat sürer ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Bu ameliyattaki risk diğer kulak ameliyatlarınınkine oranla daha azdır. Çocuklar genellikle ertesi gün ayağa kalkar. Hastanede kalma süresi kişisel ihtiyaçlara ve o bölgedeki uygulamalara göre birkaç güne kadar uzayabilir.

İlk Ayar
İmplantın takılmasından yaklaşık dört hafta sonra çocuğunuz konuşma işlemcisini alacaktır. Konuşma işlemcisi bir odyolog ya da başka bir uzman tarafından programlanır, yani “ayarlanır”. Bu programlama perde, ses şiddeti ve zamanlama ayarlarını kapsar. İlk kullanılmaya başlandığında ideal programın ayarlanması defalarca yapılan ayar seanslarından sonra mümkün olur.

Takip Programı
Koklear implantlar her ne kadar işitmeye yönelik önemli olanaklar sunsa da, sesler çocuklara ilk başta fazla yoğun ve karışık gelebilir. Sesleri anlamada, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmede, bir konuşma uzmanı ile düzenli olarak yapılan iletişim alıştırmalarının yeri büyüktür.

Çok küçük çocuklar için işitsel terapi aktiviteleri, ilk başlarda çocukların sesleri fark edip tanımasına yardımcı olması bakımından velilerin yönlendirmesiyle yapılabilir. Daha büyük çocuklar içinse işitsel terapinin kapsamı, işitme cihazlarının kısıtlı ses bilgisinin aksine yeni sesleri daha da ayrıntılı olarak algılamayı içerir.

Bir koklear implant merkezine yönlendirilmek ya da MED-EL koklear implant sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Veli Rehberi

More

© 2020 MED-EL