Bilateral Koklear İmplantasyon

Bilateral implantasyon iki kulakta da implant kullanılması anlamına gelir. İşitme kaybı olan çocukların gelişiminde işitme implantlarının avantajı çok sayıda klinik çalışmayla ortaya konmuştur.1,2,3 Bu çalışmalar, bilateral implantasyonun bazı çocuklara dil ediniminin gerçekleştiği kritik süreçte ses lokalizasyonu gibi dinleme becerilerini geliştirmede yardım edebildiğini göstermektedir.
 

Birçok veli, ikinci implant takıldıktan sonra, çocuklarının okulda daha iyi konsantre olabildiğini bildirmektedir. Bazıları ise çocukların ses lokalizasyonunda daha iyi olduğunu, yani sesin nereden geldiğini daha iyi belirleyebildiğini bildirmektedir. Klinik çalışmalar da bu sonuçları desteklemektedir. Örneğin, iki implant kullanan çocuklarda iletişim davranışlarının geliştiği gösterilmiştir. Bu çocukların, söylenen sözcükleri daha iyi, gürültü içinde konuşmaları ise önemli oranda daha iyi anladıkları gösterilmiştir.< sup>4 Ayrıca bilateral implantlı çocuklar, zor dinleme koşullarında daha iyi dinleme becerileri göstermiştir.5

Bilateral implant hakkında daha fazla bilgiyi bu sitede bulabilirsiniz. MED-EL’in bilateral koklear implantın avantajlarıyla ilgili bir broşürü de mevcuttur.

  1. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
  2. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
  3. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
  4. Kühn-Inacker, H., Shehata-Dieler, W., Müller, J., Helms, J. (2004). Bilateral cochlear implants: a way to optimize auditory perception abilities in deaf children? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68, 1257-1266.
  5. Litovsky, R., Johnstone, P., Godar, S., Agrawal, S., Parkinson, A., Peters, R., Lake, J. (2006). Bilateral cochlear implants in children: Localisation acuity measured with minimum audible angle. Ear and Hearing, 27, 43-59.

© 2020 MED-EL