İdeal Çözüm

Sizin ya da değer verdiğiniz birinin işitme kaybı varsa, bir MED‑EL işitme implantı uygun çözüm olabilir. MED-EL farklı derece ve türdeki işitme kayıplarına yönelik üç implant sistemi geliştirmiştir.

Bir işitme uzmanı size işitme kaybına yönelik uygun çözüm için yol gösterecektir. Aşağıda işitme implantı kullanıcı adaylığıyla ilgili genel bilgi içeren linkler görebilirsiniz.

MED-EL'in çözüm olarak önerdiği işitme implantları:

Koklear İmplantlar

ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı için.

Elektrik Akustik Stimülasyon

kısmi işitme kaybı olan kişiler için

Orta Kulak İmplantı

hafiften ileri dereceye kadar sensörinöral, iletim tipi ve mikst tip işitme kayıpları için.

Kemik İletimli İmplantlar

iletim tipi ya da mikst tip işitme kaybı veya tek taraflı işitme kaybı için.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.