İki Kulak Tek Kulaktan İyidir

Bilateral Koklear İmplantasyon

Bilateral implantasyon iki kulakta da implant kullanılması anlamına gelir. Binoral işitme adı da verilen iki kulakla işitmenin; gürültüde daha iyi konuşma anlama, konuşmayı tanıma ve sesin lokalizasyonu açısından daha iyi sonuçlar verme gibi belirgin avantajları vardır1. “Stereo işitmenin (iki kulakla işitme) “mono” işitmeden (tek kulakla işitme) genel olarak daha az gayret gerektirdiği söylenebilir. MED-EL 1996’da bilateral koklear implantasyona öncülük etmiştir ve o zamandan bu yana bu konuda en fazla tecrübeyi edinmeye devam etmektedir.

Çocuklarda Bilateral İmplantasyon
İmplantlı çocuklar kendilerine has bir gruptur. Önceden işitebiliyorken sonradan işitme kaybı yaşayan yetişkinlerin aksine bu çocuklar yalnızca koklear implantın sağladığı sesle işitmeyi öğrenir. İkinci dil öğrenmek gibi birtakım şeylerin hayatın sonraki evrelerinde daha zor olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Benzer şekilde bir çocuğun dil gelişimi için sesten faydalanabileceği, sesi bu yönde kullanabileceği en uygun dönemin hayatının erken evresindeki “kritik bir zaman aralığı” olduğu uzun süredir bilinmektedir. Örneğin çalışmalar 3½ yaşından önce bilateral implant olan çocukların beynin öğrenme becerisinden en iyi şekilde yararlanabildiğini göstermektedir.2,3,4

Bir veli anketinin uygulandığı retrospektif çalışmada5, çocukların bilateral implantasyon sonrasındaki işitme kalitesi önemli derecede daha iyi bulunmuştır. Bilateral implantlı çocuklar grup ortamında çok daha çabuk yanıt vermekte; günlük hayattaki durumlara daha çabuk tepki vermekte ve dil edinimleri spontane olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca işitmek için gösterdikleri çaba azalmıştır ve velilerine göre, çocuklar okuldan ya da anaokuldan daha az yorulmu dönmektedir. Bilateral implantlı çocukların velileri, çocuklarının konuşmayı anlama becerilerinde gelişme olduğunu ve kendine güvenlerinin arttığını sıklıkla bildirmektedir.

Yetişkinlerde Bilateral İmplant
Bilateral implantasyonun yetişkinlerde bariz avantajları olduğa da belgelenmiştir. Birtakım çalışmalar sesleri lokalize etme becerisinde kazanım olduğunu6,7,8,9 ve yetişkin bilateral kullanıcıların normal işitenlerin yaşadığı binoral özelliklerin tümünü tecrübe ettiğini bildirmiştir10,11,12,13. Dahası, yetişkinlerde implantasyon yaşının implantın performansına bir etkisi olmadığı görülmektedir14, bu da daha ileri yaştaki yetişkinlerin, daha genç implante edilmiş yetişkinlerle aynı faydayı görebileceği anlamına gelmektedir.

Ameliyat
Çoğu cerrah ikinci bir implantın takılmasının ilkinden farklı olmadığı konusunda hemfikirdir. İkinci implantasyon için adaylık kriterleri aynıdır, cerrahi riskler açısından pek farklılık göstermez ve bir implantın yaşatabileceği potansiyel fayda ve kısıtlılıklar iki implant için de eşit düzeydedir. Yine de implant ekibinizin ameliyatın zamanlamasına ilişkin çeşitli öneri ve görüşleri olabilir. Bilateral implantlar eş zamanlı ya da ardıl olarak takılabilir; bu sizin kararınıza ve doktorunuzun görüşüne bağlıdır.

Eğer kendiniz ya da çocuğunuz için bilateral implantasyon düşünüyorsanız implant merkeziniz ve ekibinizle görüşmenizi tavsiye ederiz. Size önceki deneyimlerine dayanarak beklenti oluşturmada yardımcı olacaklardır. Ayrıca diğer bilateral implant kullanıcılarıyla iletişime geçmeniz de sizin açınızdan faydalı olacaktır.

MED-EL Avantajı
Sahip olduğu çeşitli teknik özellikler sayesinde MED-EL koklear implant sistemleri bilateral implantasyon için birebirdir. Özellikle Fine Structure İşlemleme ve kokleanın en ucuna ulaşan özel tasarımlı esnek elektrot kombinasyonu sayesinde kullanıcılarına maksimum akustik bilgi sağlar. Fine Structure İşlemleme implantın kulağa gönderebildiği bilginin miktarı ve bu bilginin ne kadar ayrıntılı olduğu ile ilgilidir.

Araştırmalar ses kaynaklarının lokalizasyonunu kolaylaştıran zamanlama bilgisini ileten asıl unsurun sesin detaylı yapısının, yani fine structure olduğunu ortaya koymaktadır. Fine Structure İşlemleme normal bir kokleanın işlevine daha yakın biçimde çalışır ve konuşma anlamada yarar sağladığı bulunmuştur15. Diğer bir yeni özellik ise iki implant için tek FineTuner uzaktan kumandanın kullanılabilmesidir, bu da her yaştaki kullanıcıya hitap eden bir özelliktir. Dinleme aksesuarları ise bilateral implant kullanıcılarının MP3 çalar gibi diğer cihazları stereo sesle dinlemesine olanak tanır.

 1. Laske R.D., et al., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313-318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
 4. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
 5. Winkler F et al., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. 2002 Mar:81(3):211-216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D’Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205-214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429-437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342-352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524-41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198 206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710-714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D’Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197-204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714-31.
 14. Noble W., et al., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1-9 
 15. Harnisch et al. Performance of long-time Tempo+ users is improved after switching over to the OPUS2 speech processor. Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009

© 2020 MED-EL