Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

FineHearing

       เป้าหมายหลักของประสาทหูเทียมคือ “การก้าวข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง” หมายถึงการวางแผนที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการแปลงเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าซึ่งสมองเข้าใจได้

       เป็นเวลากว่าหลายปีที่วิธีการแปลงสัญญาณนั้นสามารถแสดงเสียงได้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า “เอนเวลลอป” ขณะที่ “โครงสร้างรายละเอียด” ของเสียงถูกจำกัดด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาตลอดโดย FineHearing™ จาก MED‑EL ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดดังกล่าวไปแล้ว
       “หลักการเอนเวลอป” ในการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถรับรู้เสียงได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ1 น่าเสียดายที่การให้ความสำคัญกับส่วนเอนเวลอปของเสียงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการฟังที่ซับซ้อนได้

       หากปราศจากข้อมูลโครงสร้างละเอียด ซึ่งให้คุณภาพ เฉพาะตัวของแต่ละเสียงแล้ว    (เช่น ระดับเสียงดนตรี) ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมมักรู้สึกว่าฟังเพลงไม่เพราะและฟังเสียงต่างๆ ได้ค่อนข้างลำบากเมื่ออยู่ในที่ที่มีเสียงดัง2 ด้วยการตั้งค่าพิเศษสำหรับแต่ละสถานการณ์ เช่น การฟังแบบเจาะจง ดนตรี หรือเสียงเบาๆ เป็นต้น เป็นวิธีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพหรือสะดวกสบาย นอกจากนั้นภาษาต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ำมากหรือภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์อย่างภาษาจีนกลางก็เป็นอุปสรรคที่ท้าทายสำหรับผู้ใช้ประสาทหูเทียมไม่น้อยเช่นกัน
องค์ประกอบเสียง

เอนเวลอป

       เอนเวลอปคือ “เค้าโครงความดัง” ของสัญญาณเสียง ซึ่งมีความสำคัญต่อการรับรู้เข้าใจเสียง

 
 
 

โครงสร้างละเอียด

       โครงสร้างละเอียดประกอบด้วยรายละเอียดของสัญญาณเสียง ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงและระดับเสียงให้ดีขึ้น

       จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างละเอียดนั้นเป็นส่วนที่สำคัญในการแปลงสัญญาณเสียงและการฟังดนตรี3 ด้วยเทคโนโลยี FineHearing และการครอบคลุมประสาทหูทั้งหมด (CCC) ผู้ใช้งานจะได้รับ การแปลงสัญญาณ ที่ดีกว่า  ซึ่งจะแสดงเสียงทั้งสองส่วน หรือทั้งเอนเวลอปและโครงสร้าง ต่างกับอุปกรณ์ภายนอกแบบดั้งเดิม MAESTRO ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อ การแปลงฮิลเบิร์ต (Hilbert Transform) เพื่อการรับแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอลคุณภาพสูงซึ่งสามารถคัดลอกรูปร่างโดยรวมหรือเอนเวลอปของคลื่นเสียงที่เข้ามาได้อย่างใกล้เคียงและมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้คลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบพิเศษถูกส่งไปยังส่วนปลายของโคเคลีย โดยใช้รูปสัญญาณแบบพิเศษที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพและระดับเสียง  วิธีนี้ทำให้สามารถรับรู้โครงสร้างละเอียดของเสียงได้ด้วยความแม่นยำสูงเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

       ระบบประมวลโครงสร้างละเอียด หรือ การนำเทคโนโลยี FineHearing จาก MED‑EL มาใช้ช่วยให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสกับคุณภาพเสียงในระดับใหม่3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ฟังเพลง ด้วยการส่งสัญญาณข้อมูลเสียงทั้งแบบเอนเวลอปและโครงสร้างละเอียด
  1. Helms J. Comparison of the TEMPO+ ear-level speech processor and the CIS PRO+ body-worn processor in adult MED-EL cochlear implant users. ORL Head Neck Surg 2001; 63: 31-40.
  2. Nopp P, Polak M. From electric acoustic stimulation to improved sound coding in cochlear implants. Accepted for publication in: van de Heyning P (ed), Cochlear Implant and Hearing Preservation, Karger.
  3. Smith et al. Chimaeric sounds reveal dichotomies in auditory perception. Nature; 2002; 416: 87-90.
หน้าแรก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายละเอียดของเสียง
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.