Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นแนวทางที่ MED-EL ปฏิบัติในการใช้และคุ้มครองข้อมูลใดๆ ซึ่งคุณให้กับทาง MED-EL ขณะใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

MED-EL มีหน้าที่รับรองว่าคุณจะได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว MED-EL จะถามข้อมูลส่วนตัวเพียงบางเรื่องเท่านั้น เราอาจขอข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินการซื้อขายหรือให้บริการแก่คุณ เพื่อปรับปรุงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ เพื่อตอบคำถาม ส่งเสริมงานลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการทางเทคนิคแก่คุณหรือบริการติดตามผลหลังการเยี่ยมชม เป็นต้น
หากเราขอข้อมูลใดๆ ซึ่งคุณสามารถพบเห็นได้จากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ขอให้คุณแน่ใจได้เลยว่าข้อมูลนั้นจะถูกใช้ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

คุณสามารถติดต่อ MED-EL ได้ทุกเมื่อหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว อีกทั้งคุณยังสามารถขอเรียกดูข้อมูลส่วนตัวซึ่งคุณให้เราไว้ รวมถึงแจ้งขอแก้ไขหรือลบข้อมูลทิ้งได้เช่นกัน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบังคับใช้มาตรการและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม

MED-EL อาจมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้เมื่อใดก็ตามที่มีการปรับปรุงเว็บเพจ คุณควรตรวจดูหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยนโยบายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ชื่อ
  • ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงที่อยู่อีเมล
  • ข้อมูลสถิติประชากร เช่น รหัสไปรษณีย์ ความพึงพอใจ และความสนใจ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจลูกค้า

 

เราจะทำอย่างไรกับข้อมูลที่ได้มา

เราต้องการรับทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของคุณและให้บริการที่ดีกว่า โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • จัดเก็บบันทึกภายใน
  • เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ 
  • เราอาจส่งอีเมลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเป็นครั้งคราวโดยส่งไปตามอีเมลที่คุณให้ไว้ หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลจาก MED-EL อีกต่อไป กรุณา ติดต่อเรา
  • ทั้งนี้บางครั้งเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดต่อคุณเพื่องานวิจัยทางการตลาด เราอาจติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดรับกับความสนใจของคุณ

 

ความปลอดภัย

เรามีหน้าที่รับประกันว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยอย่างที่สุด เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเราได้ปรับใช้มาตรการทั้งด้านกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่เราเก็บไว้ออนไลน์

วิธีการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จะขออนุญาตทำการติดตั้งลงบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ เมื่อคุณอนุญาตไฟล์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งและคุกกี้จะช่วยวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเฉพาะ คุกกี้จะช่วยให้โปรแกรมบนเว็บตอบสนองต่อคุณในฐานะบุคคลแต่ละคน โปรแกรมบนเว็บจะสามารถปรับการทำงานให้สอดรับกับความต้องการ ความชอบและไม่ชอบของคุณโดยรวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของคุณเอาไว้

เราใช้คุกกี้บันทึกการเข้าชมเว็บเพื่อดูว่าเว็บเพจกำลังถูกใช้งานอยู่บ้าง การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผู้เข้าชมเว็บเพจและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติเท่านั้น เมื่อใช้แล้วข้อมูลจะถูกลบทิ้งจากระบบ

รวมๆ แล้วคุกกี้ช่วยให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ได้ดีขึ้นด้วยการทำให้เราตรวจสอบไ้ด้ว่าหน้าเว็บใดที่คุณรู้สึกว่ามีประโยชน์และหน้าใดไม่ คุกกี้ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับคุณ นอกเหนือไปจากข้อมูลที่คุณเลือกจะแบ่งปันกับเราเท่านั้น

คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ก็ได้ เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่มักจะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากคุณสามารถที่จะปรับตั้งค่าเบราเซอร์ใหม่เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้เช่นกันถ้าต้องการ แต่การทำเช่นนั้นอาจทำให้คุณใช้ประโยชน์เว็บไซต์ได้ไม่เต็มที่

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้ใช้ลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็บอื่นแล้ว โปรดจำไว้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ภายนอกได้ ดังนั้นเราจะไม่สามารถรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลใดๆ ของคุณซึ่งให้ไว้ขณะชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ด้วยเว็บไซต์เหล่านั้นมิได้อยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรใช้งานด้วยความระมัดระวังและอ่านนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บดังกล่าวเสียก่อน

การจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราะจะไม่ขาย จัดจำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือมีความจำเป็นทางกฎหมาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งข้อมูลส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอกซึ่งเราเห็นว่าคุณอาจสนใจ ภายใต้การยินยอมของคุณ

หากคุณพบว่าข้อมูลของคุณที่เรามีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ประการใด กรุณาแจ้งมาที่ marketing[at]medel.com  หรืออีเมลติดต่อเราตามที่อยู่ข้างต้นโดยเร็วที่สุด เราจะจัดการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ในทันที

Google Analytics

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics หรือบริการวิเคราะห์เว็บจาก บริษัท กูเกิ้ล อิงค์ (“Google”) Google Analytics จะใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม กูเกิ้ลจะจัดส่งข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึง IP address ของคุณ) ที่ได้จากคุกกี้ออกไปและจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ให้กับผู้จัดการเว็บและเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิ้ลอาจทำการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกหากเป็นคำสั่งทางกฎหมายหรือในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ประมวลข้อมูลในนามของกูเกิ้ล กูเกิ้ลจะไม่ทำการเชื่อมโยงข้อมูล IP address ของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ คุณสามารถปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราเซอร์ อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าหากทำเช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้ยินยอมให้กูเกิ้ลทำการประมวลผลข้อมูลของคุณตามวิธีการและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น”

หน้าแรก
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.