Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลตามข้อ 13 และ 14 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation, GDPR)

เราใส่ใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของท่าน ด้วยเหตุนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านดังต่อไปนี้ โดยเฉพาะเหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ใคร รวมทั้งข้อเรียกร้องและสิทธิด้านการคุ้มครองข้อมูลที่ท่านพึงมี เมื่อเราพูดถึงข้อมูลหลังจากนี้ เราจะหมายถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้คือ ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุตัวตนของท่านในฐานะบุคคลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้อธิบายว่าเราเก็บข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดและเพราะเหตุใด เราใช้ข้อมูลอย่างไร เราเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยอย่างไร และสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ และดังที่อธิบายไว้ในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จากเว็บไซต์ของเรา (www.medel.com) อย่างสม่ำเสมอ (แต่การแก้ไขเพิ่มเติมจะไม่ทำย้อนหลัง) เราจะปฏิบัติตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) เสมอเมื่อจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปนี้ เราจะเป็น "ผู้ควบคุม" ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล

ผู้ควบคุมที่รับผิดชอบคือ:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
โทร. +4357788
office@medel.com

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลที่รับผิดชอบได้โดยตรง

privacy.th@medel.com

หรือ

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

ข้อมูลใดบ้างที่กำลังประมวลผลและข้อมูลนี้มาจากแหล่งใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากท่านในระหว่างการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากบุคคลภายนอกและ/หรือแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ทางสาธารณะ (เช่น ทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนของสมาคม ทะเบียนประเทศ ข่าว สื่อ) ในลักษณะที่ได้รับอนุญาต (เช่น เพื่อทำตามคำสั่ง / สัญญา หรือเพื่อให้บรรลุข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน)

ข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงข้อต่อไปนี้เป็นพิเศษ:

 • ชื่อ
 • ข้อมูลติดต่อที่รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น รหัสไปรษณีย์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ความชอบ และความสนใจ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยตลาด
 • ที่อยู่ไอพี
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบริเวณคุ้มครองของเว็บไซต์
 • สำหรับการสมัครงานนั้น นอกจากชื่อและรายละเอียดการติดต่อแล้ว ยังรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านระบุ การฝึกอบรม ความรู้และคุณวุฒิเพิ่มเติม นายจ้างก่อนหน้า และเอกสารที่ส่งมา เช่น ประวัติ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้างและอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูล (GDPR และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act, DPA) ฉบับปัจจุบัน)

สำนักวิชา (Academy)

ท่านสามารถใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของเรา ซึ่งประกอบด้วย สารสนเทศ การสัมมนาออนไลน์ โปรแกรม และหลักสูตร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MED-EL ได้ ท่านต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เราในการลงทะเบียน: ชื่อ อีเมล ที่อยู่ เมือง ประเทศ อาชีพ และองค์กร สำนักวิชายังเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียนทางออนไลน์และเมตริกความก้าวด้วยเช่นกัน เพื่อนำเสนอความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้

ความมุ่งประสงค์:
การลงทะเบียนและการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักวิชา

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ (กล่าวคือ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์, บริการเพิ่มเติม เช่น การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้โดยการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา: ชื่อ อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

ความมุ่งประสงค์:
การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MED-EL

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป, การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ตัวค้นหาคลินิก

หากท่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งผ่านทางเบราว์เซอร์ คลินิกและพันธมิตรในการจัดจำหน่ายจะแสดงขึ้นมาใกล้ๆ จะมีการระบุตำแหน่งของท่านโดยการระบุตำแหน่งที่อยู่ไอพีของท่าน ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกไว้

ความมุ่งประสงค์:
การแสดงคลินิกและพันธมิตรในการจัดจำหน่ายที่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้งของท่าน

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

แบบฟอร์มติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ MED-EL (เช่น ส่งคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนช่วยเหลือ ฯลฯ) ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มติดต่อของเรา โดยปกติแล้วจะทำการติดต่อทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์หากให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้

เมื่อส่งแบบฟอร์มติดต่อ จะมีการประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในเขตข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ, อาชีพ (เช่น ศัลยแพทย์ ผู้ให้การบริบาลที่บ้าน นักโสตสัมผัสวิทยา), ความสนใจ (ความสนใจทางวิชาชีพ), โทรศัพท์, ที่อยู่ (ถนน บ้านเลขที่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ภูมิภาค ประเทศ), อีเมล, ท่านสนใจที่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีจ่าหน้าหรือไม่)

ความมุ่งประสงค์:
การตอบ/ช่วยเหลือท่านในสิ่งที่ท่านร้องขอ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

จดหมายข่าวและการส่งเมล

เมื่อติดต่อเรา ท่านสามารถลงทะเบียนจดหมายข่าวและบัญชีจ่าหน้าของเรา ซึ่งจะให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ จะมีการใช้ข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ อาชีพ ความสนใจทางวิชาชีพ โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล การประเมินพฤติกรรมผู้ใช้ (กล่าวคือ การเปิดและอัตราการคลิกอีเมล)

ความมุ่งประสงค์:
การโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของ MED-EL

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การทดสอบการได้ยินออนไลน์

ท่านสามารถทำการทดสอบการได้ยินเสียงผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ หลังจากการทดสอบ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อได้ ผลของการทดสอบจะเป็นแบบนิรนามและจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อเรา

หลังจากท่านได้ทำการทดสอบการได้ยินเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราอาจเสนอทางเลือกให้ท่านติดต่อกับเราโดยการใช้แบบฟอร์มติดต่อ เมื่อส่งแบบฟอร์มติดต่อ จะมีการประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในเขตข้อมูลการติดต่อ (ชื่อตัว นามสกุล อีเมล)

ความมุ่งประสงค์:
การตอบ/การช่วยเหลือในเรื่องวิธีแก้ปัญหาการได้ยินที่มีให้ตามที่ท่านร้องขอ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 9 (2) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การสมัครงานออนไลน์

ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครที่เราไม่ได้ร้องขอ รวมทั้งเอกสารการสมัครสำหรับตำแหน่งที่แสดงรายการไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้
กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 13 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านในบริบทของการสมัครงานออนไลน์ที่ สารสนเทศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ MED-EL สำหรับผู้สมัคร

ความมุ่งประสงค์:
การสมัครงาน

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดวีดิทัศน์ทางศัลยกรรม (Surgical Video Library)

ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ท่านสามารถลงทะเบียนฐานข้อมูลสื่อออนไลน์ของเราที่มีการศึกษากรณีผู้ป่วยที่ฝังผลิตภัณฑ์ MED-EL ได้ ท่านต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เราในการลงทะเบียน: ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ชื่อคลินิก ที่อยู่ของคลินิก ความสนใจ (CI, MEI, BCI, ABI)

ความมุ่งประสงค์:
การลงทะเบียนและการใช้ห้องสมุดวีดิทัศน์ทางศัลยกรรม

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

เว็บช็อป

หากท่านใช้เว็บช็อปของเรา ท่านจะสามารถสั่งผลิตภัณฑ์จาก MED-EL ได้ เราจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ: ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ อีเมล วันเดือนปีเกิด คลินิกที่ทำการฝัง วันที่ดำเนินการฝัง ชื่อของผู้รับ รายละเอียดการติดต่อของผู้รับ หมายเลขลำดับของอุปกรณ์ ที่อยู่สำหรับใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไอพี และข้อมูลเบราว์เซอร์

ความมุ่งประสงค์:
ดำเนินงานร้านค้า ให้บริการ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ใครจะได้รับข้อมูลของท่าน

ภายในบริษัท MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H แผนกต่างๆ หรือพนักงานต่างๆ จะได้รับข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการประมวลผลตามความมุ่งประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ประมวลผลที่รับมอบหมายจากเรา (ผู้ให้บริการด้านไอที บริการพิมพ์ การตลาด ฯลฯ) จะได้รับข้อมูลของท่านหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องบรรลุผล ผู้ประมวลผลทั้งหมดได้รับการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน และใช้มาตรการทางเทคนิครวมทั้งมาตรการในการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลของท่านเป็นไปตามข้อผูกพันในการคุ้มครองข้อมูล และสิทธิของท่านได้รับการคุ้มครอง เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ประมวลผลตามสัญญาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกอื่นๆ นั้น เราขอชี้ให้เห็นว่าการถ่ายโอนเช่นนั้นจะกระทำตามพื้นฐานทางกฎหมายที่บังคับใช้และกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

การปรับให้เป็นปัจจุบัน

ส่วนใหญ่แล้ว การปรับข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบันจะดำเนินการตามผลป้อนกลับโดยตรงจากท่าน หรือตามการเปลี่ยนแปลงที่แจ้งให้เราทราบ อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับให้เป็นปัจจุบันเมื่อได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือเมื่อมีการใช้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ทางสาธารณะ

ข้อมูลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้นานเพียงใด

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านตราบเท่าที่จำเป็น ตลอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา (การเริ่มต้น การดำเนินการตามสัญญา และการสิ้นสุดสัญญา) ตลอดจนตามข้อผูกพันในการเก็บรักษาและการเก็บเอกสารหลักฐานตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่เกิดจากประมวลกฎหมายพาณิชย์ของออสเตรีย (Austrian Commercial Code, UGB) และประมวลกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง (Federal Tax Code, BAO) หรือเพื่อยืนยัน ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ระยะเวลาการเก็บรักษายังตัดสินจากระยะเวลาการจำกัดตามตัวบทกฎหมายอีกด้วย เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งทั่วไป (General Civil Code, ABGB) โดยปกติแล้วระยะเวลาจะอยู่ที่ 30 ปี แต่ในบางกรณีจะอยู่ที่ 3 ปีเท่านั้น

ดังนั้น โดยหลักแล้ว ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกหลังจากการดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นลง หรือหลังจากที่ท่านเพิกถอนความยินยอม หรือหลังจากที่ท่านคัดค้าน ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อให้บรรลุข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อการสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย จะมีการประมวลผลเพิ่มเติมต่อเมื่อท่านได้ยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้ข้อมูลของท่าน หรือต่อเมื่อเราได้สงวนการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

อาจมีการทำให้ข้อมูลเป็นนิรนามแทนการลบข้อมูลทิ้งไป ในกรณีนี้ ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นส่วนตัวใดๆ จะถูกลบออกโดยไม่สามารถกู้คืนได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่บังคับใช้ข้อผูกพันในการยกเลิกการคุ้มครองข้อมูลอีกต่อไป ในกรณีนี้จะไม่สามารถเรียกข้อมูลอ้างอิงส่วนตัวกลับคืนมาได้

สิทธิของท่าน

ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ท่านมีสิทธิต่อไปนี้:

 • สิทธิในการเข้าถึง – ข้อ 15 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอรับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านเองกำลังได้รับการประมวลผลอยู่หรือไม่ และสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่กำลังประมวลผลอยู่จริง;
 • สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง – ข้อ 16 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเองให้ถูกต้องอย่างไม่ล่าช้าเกินควร;
 • สิทธิในการลบล้าง ("สิทธิที่จะถูกลืม") – ข้อ 17 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอให้มีการลบล้างข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านเองอย่างไม่ล่าช้าเกินควร;
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อ 18 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอรับการจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนตัวของท่าน;
 • สิทธิในความสามารถในการย้ายข้อมูลข้อ 20 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านเอง (ซึ่งท่านให้แก่เรา) ในรูปแบบเชิงโครงสร้างที่ใช้ทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบที่อ่านด้วยเครื่องจักรได้ และสิทธิที่จะส่งผ่านข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมคนอื่นโดยไม่ถูกขัดขวาง;
 • สิทธิที่จะคัดค้านข้อ 21 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านเองซึ่งอิงตามข้อ 6 (1) ข้อย่อย e) หรือ f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ด้วยมูลเหตุที่สัมพันธ์กับสถานการณ์เฉพาะของท่านในเวลาใดก็ตาม

หากท่านประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลของท่าน หรือเปลี่ยนตัวเลือกในการติดต่อของท่าน หรือแจ้งคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาส่งอีเมลมาที่ privacy.th@medel.com หรือติดต่อสำนักงาน MED-EL ส่วนภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งที่ใกล้ท่านที่สุด: สำนักงาน MED-EL ทั่วโลก

แม้ว่าเราจะพยายามตอบคำถามหรือข้อกังวลใดๆ ที่ท่านอาจมี แต่ถ้าท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลของท่านฝ่าฝืนกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล หรือถ้ามีการฝ่าฝืนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของท่านในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ท่านสามารถร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลได้ ในประเทศออสเตรียนั้นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบ

มีข้อผูกพันที่บังคับว่าต้องให้ข้อมูลหรือไม่

ในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างและดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เราเก็บรวบรวมเท่านั้น และท่านต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของท่านด้วย หากปราศจากข้อมูลนี้ โดยปกติแล้วเราจะต้องปฏิเสธการปฏิบัติตามสัญญา หรือจะไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาที่มีอยู่ได้อีกต่อไปและสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเวลาต่อมา

ข้อมูลของฉันใช้เพื่อการตัดสินใจแบบอัตโนมัติที่รวมถึงการทำโพรไฟล์ด้วยหรือไม่

เราไม่ใช้การตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามข้อ 22 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:

การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านปลอดภัย เราได้วางวิธีดำเนินการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางการบริหารจัดการ เพื่อพิทักษ์รักษาและทำให้ข้อมูลที่เราเก็บทางออนไลน์มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ท่านใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อออกจากไซต์ของเรา ท่านควรทราบว่าเราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์อื่นนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดที่ท่านให้ในขณะที่กำลังเยี่ยมชมไซต์ดังกล่าวได้ และไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและดูถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับเว็บไซต์ดังกล่าว

 

คุกกี้และคุกกี้ปลั๊กอินทางสังคม

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บรักษาการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต เกือบทุกเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ซึ่งจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ในครั้งแรกที่ท่านเยี่ยมชมเว็บเพจ ครั้งถัดไปที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยใช้อุปกรณ์เดิม คุกกี้และข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในนั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้และข้อมูลดังกล่าวขึ้นมา (คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง) หรือจะถูกส่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เกี่ยวข้อง (คุกกี้ของบุคคลภายนอก) ซึ่งเป็นสิ่งนี้จะบอกเว็บเพจว่าเคยมีการเข้าดูเว็บเพจด้วยเบราว์เซอร์นี้มาก่อน และในบางกรณีเนื้อหาที่แสดงจะมีการเปลี่ยนแปลง

บางคุกกี้มีประโยชน์มากเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นเมื่อเยี่ยมชมเว็บเพจที่ท่านได้เยี่ยมชมมาแล้วหลายครั้ง โดยมีข้อแม้ว่าท่านใช้อุปกรณ์เดิมและเบราว์เซอร์เดิมเหมือนก่อนหน้านี้ คุกกี้จะจำลักษณะการใช้เพจและจะปรับแต่งข้อเสนอที่แสดงให้ตรงกับความสนใจและความต้องการส่วนบุคคลของท่านมากขึ้นตามความชอบของท่าน เป็นต้น คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้จะถูกลบออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการใช้งานเบราว์เซอร์แต่ละครั้ง ("เซสชันคุกกี้") นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ที่ยังเหลืออยู่บนฮาร์ดไดรฟ์หลังจากแต่ละเซสชันด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะทำเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง โดยที่เว็บไซต์จะถูกปรับให้ตรงตามความต้องการส่วนตัวของท่าน จึงทำให้สามารถปรับระยะเวลาในการโหลดได้อย่างเหมาะสมที่สุด

คุกกี้แบบปราศจากการอนุมัติ

คุกกี้ที่จำเป็นหรือที่เรียกว่า "จำเป็นอย่างยิ่ง" (strictly necessary) จะรับประกันการทำงาน ซึ่งหากปราศจากคุกกี้เหล่านี้ท่านจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามที่ตั้งใจ คุกกี้เหล่านี้ใช้โดยเราเพียงผู้เดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านในระหว่างเซสชันปัจจุบันของเบราว์เซอร์ คุกกี้ที่จำเป็นแน่แท้: สำหรับฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ เรามีสิ่งที่เรียกว่า "เซสชันคุกกี้" หากปราศจากคุกกี้นี้ จะไม่มีการเข้าสู่ระบบ และจึงไม่มีการทำงานหลังจากเข้าสู่ระบบ

ยิ่งไปกว่านั้น คุกกี้ดังกล่าวทำให้แน่ใจได้ในความสามารถในการทำงานเมื่อเปลี่ยนจาก http ไปเป็น https และจึงแน่ใจได้ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับการส่งผ่านข้อมูลเมื่อเปลี่ยนเพจ เป็นต้น การใช้คุกกี้ที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องได้รับความยินยอม

คุกกี้ที่ต้องได้รับการอนุมัติ

คุกกี้ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถใช้เว็บไซต์ได้นั้น ยังคงมีการทำงานที่สำคัญอยู่ หากปราศจากคุกกี้เหล่านี้แล้ว จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานที่ทำให้เรียกดูเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกสบายได้อีกต่อไป เช่น แบบฟอร์มแบบกรอกล่วงหน้า จะไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าที่ได้ดำเนินการแล้วได้ เช่น การเลือกภาษา และจึงต้องทำการสอบถามอีกครั้งในแต่ละหน้า คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่ใช้ ซึ่งรวมถึงคำอธิบายเพิ่มเติม:

การวิเคราะห์

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของบริษัท Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) การใช้งานรวมถึงโหมดปฏิบัติการแบบ Universal Analytics ด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดข้อมูล กำหนดเซสชัน และกำหนดการโต้ตอบบนอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับไอดีที่เป็นนามแฝงของผู้ใช้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และจึงทำให้การวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้บนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก

Google Analytics จะใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้ผู้ควบคุมเว็บไซต์วิเคราะห์ลักษณะที่ผู้ใช้ใช้งานไซต์ได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะเก็บรักษาไว้ที่นั่น อย่างไรก็ตาม หากเปิดใช้งานการไม่เปิดเผยไอพีบนเว็บไซต์นี้ กูเกิลจะตัดทอนที่อยู่ไอพีของท่านภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือประเทศภาคีอื่นๆ ของข้อตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรปล่วงหน้า เฉพาะในกรณียกเว้นเท่านั้นที่จะมีการส่งผ่านที่อยู่ไอพีแบบเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะถูกตัดทอนให้สั้นลงที่นั่น ที่อยู่ไอพีที่ถูกส่งมาโดยเบราว์เซอร์ของท่านในบริบทของ Google Analytics จะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลกูเกิลอื่นๆ ในนามของผู้ควบคุมเว็บไซต์นี้ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต แก่ผู้ควบคุมเว็บไซต์ ความสนใจในการประมวลผลข้อมูลอย่างชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นไปตามความมุ่งประสงค์เหล่านี้ด้วย พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์คือ ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป การใช้งานครั้งต่างๆ และการรณรงค์ต่างๆ จะสิ้นสุดลงหลังจากระยะเวลาหนึ่ง โดยปริยายแล้วการใช้งานครั้งต่างๆ จะปิดหลังจากการไม่มีกิจกรรมเป็นเวลา 30 นาที ส่วนการรณรงค์ต่างๆ จะปิดหลังจาก 6 เดือน ขีดจำกัดเวลาสำหรับการรณรงค์จะเกิน 2 ปีไม่ได้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานและการคุ้มครองข้อมูลได้โดยเยี่ยมชม:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

ท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านทำเช่นนี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้ได้เต็มที่ ท่านยังสามารถป้องกันไม่ให้กูเกิลเก็บข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงที่อยู่ไอพีของท่าน) และป้องกันไม่ให้กูเกิลประมวลผลข้อมูลนี้ได้ โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมเสริมสำหรับเบราว์เซอร์:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

สมรรถนะและการทดสอบ

เว็บไซต์นี้ใช้ Visual Website Optimizer (VWO) เราสร้างการทดสอบผู้ใช้ขึ้นมาเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมที่สุดเและเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราต่อไปด้วยความช่วยเหลือของ VWO ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลคงที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทดสอบสมมุติฐานอย่างเป็นระบบ (A/B test) กระบวนการจะกำหนดข้อมูลอย่างเช่นจำนวนผู้เยี่ยมชม พฤติกรรมการคลิกและเวลาที่ยังคงอยู่โดยเฉลี่ยของผู้ใช้เว็บไซต์ให้แก่แวเรียนต์ทดสอบที่สอดคล้องกัน

ช่วงเวลาการเก็บรักษา:
การใช้งานแต่ละครั้งหรือข้อมูลบางชนิดไม่เกิน 10 ปี (ข้อมูลทั้งหมดเป็นแบบนิรนาม)

เลือกไม่เข้าร่วม:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

โปรแกรมเสริมทางสังคม

เรายังใช้สิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมเสริมทางสังคม (หลังจากนี้ในที่นี้จะเรียกว่า ปุ่ม) ของเครือข่ายทางสังคมด้วย: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • เฟซบุ๊ก (ความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก ปุ่มไลค์ในเฟซบุ๊ก และวิดเจตทางสังคม)
 • LinkedIn (ปุ่ม LinkedIn และวิดเจตทางสังคม)
 • ทวิตเตอร์ (ปุ่มทวีตในทวิตเวอร์ และวิดเจตทางสังคม)
 • กูเกิล (ปุ่มกูเกิล พลัส และวิดเจตทางสังคม, ตัวอักษรกูเกิล, ปุ่มยูทูบและวิดเจตทางสังคม)

ในเว็บไซต์ ปุ่มเหล่านี้ปิดใช้งานโดยปริยายเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา กล่าวคือ ปุ่มเหล่านี้ไม่ได้ส่งข้อมูลใดๆ ไปยังเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องหากท่านไม่ได้สั่ง ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ได้ท่านต้องเปิดใช้งานปุ่มด้วยการคลิก ปุ่มจะยังคงเปิดใช้งานอยู่จนกว่าท่านจะปิดใช้งานปุ่มหรือลบคุกกี้

หลังจากการเปิดใช้งานแล้วจะเกิดการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายทางสังคม แล้วจะถ่ายโอนเนื้อหาของปุ่มจากเครือข่ายทางสังคมไปยังเบราว์เซอร์ของท่านโดยตรงและบูรณาการเข้าไปในเว็บไซต์ หลังจากเปิดใช้งานปุ่มแล้วเครือข่ายทางสังคมจะสามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่คำนึงว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับปุ่มหรือไม่ หากท่านลงบันทึกเข้าระบบเครือข่ายทางสังคมอยู่แล้วการเปิดใช้งานปุ่มจะสามารถใส่การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่านเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ เครือข่ายทางสังคมไม่สามารถใส่เข้าไปในเว็บไซต์อื่นๆ ได้ก่อนที่ท่านจะได้เปิดใช้งานปุ่มที่เกี่ยวข้องที่นั่นแล้ว หากท่านเป็นสมาชิกของเครือข่ายทางสังคมและไม่ต้องการให้เครือข่ายมาเชื่อมโยงสารสนเทศที่ท่านเก็บไปเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยใช้ข้อมูลสมาชิกภาพของท่าน ท่านต้องออกจากระบบของเครือข่ายทางสังคมก่อนเปิดใช้งานปุ่มเครือข่ายทางสังคม เราไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณข้อมูลที่เครือข่ายทางสังคมเก็บผ่านทางปุ่มของตน ความมุ่งประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูล และการประมวลผลและการใช้ข้อมูลโดยเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนสิทธิที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกในการตั้งค่าของท่านเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายทางสังคมนั้นๆ

 

นโยบายนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2018

 

หน้าแรก นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
© 2019 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.