Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อยเรื่อง
VIBRANT SOUNDBRIDGE

คนเราได้ยินเสียงได้อย่างไร?
ประสาทหูชั้นกลางเทียม VIBRANT SOUNDBRIDGE
ทำงานอย่างไร?
VIBRANT SOUNDBRIDGE ต่างจาก
เครื่องช่วยฟังอย่างไร?
มีผู้ใช้งาน VIBRANT SOUNDBRIDGE
กี่ราย?
VIBRANT SOUNDBRIDGE และ
ประสาทหูเทียมต่างกันอย่างไร?
VIBRANT SOUNDBRIDGE
มีขนาดเท่าใด?
ฉันต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่บ่อยแค่ไหน?
ขั้นตอนการผ่าตัดใช้เวลานานแค่ไหน?
มีกิจกรรมใดที่ห้ามทำหากฝัง
VIBRANT SOUNDBRIDGE หรือไม่?
VIBRANT SOUNDBRIDGE
ใช้งานหรือตั้งค่ายากหรือไม่?
สามารถใส่เครื่องช่วยฟังในหู
ข้างที่รับการผ่าตัดฝังเทียมได้หรือไม่?
'ระบบขับตรง' หมายถึงอะไร?
อุปกรณ์นี้ปลอดภัยหรือไม่?
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
เทคโนโลยีประสาทหูเทียมในอนาคตเป็นอย่างไร?
ทำอย่างไรฉันถึงจะได้ VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 
คนเราได้ยินเสียงได้อย่างไร?
การได้ยินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน สัญญาณเสียงรอบๆ จะถูกดักจับเข้ามายังหูของเรา ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่อเื่นื่องในการแปลงพลังงานเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สมองสามารถเข้าใจได้ ร่างกายจะตอบสนองต่อเสียงอย่างรวดเร็วมาก เราจึงสามารถได้ยินเสียงทันทีที่เกิดขึ้น

สามารถหาดูคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการการได้ยินได้ที่หน้า “กระบวนการการได้ยิน”

ประสาทหูชั้นกลางเทียม VIBRANT SOUNDBRIDGE ทำงานอย่างไร?
ประสาทหูชั้นกลา่งเทียมจะส่งแรงสั่นสะเทือนเชิงกลไปยังโครงสร้างประสาทหูชั้นกลาง แรงสั่นสะเทือนนี้สามารถขยายและปรับค่าเพื่อชดเชยการสูญเสียการได้ยินในประเภทและระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประสาทหูชั้นกลางเทียม Vibrant Soundbridge คลิก ที่นี่
 
VIBRANT SOUNDBRIDGE ต่างจาก เครื่องช่วยฟังอย่างไร?
เครื่องช่วยฟังที่ใส่ไว้ในช่องหูจะช่วยขยายเสียงจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของแก้วหูและสั่นโครงสร้างหูชั้นกลางทางอ้อม ในทางกลับกัน Vibrant Soundbridge จะส่งสัญญาณแปลงไปยังหูชั้นในโดยตรงด้วยการสั่นโครงสร้างหูชั้นกลางโดยไม่มีการปิดกั้นช่องหูหรือรบกวนแก้วหูแต่อย่างใด
 
มีผู้ใช้งาน VIBRANT SOUNDBRIDGE กี่ราย?
มีคนหลายพันคนทั่วโลกที่เข้ารับการผ่าฝัง Vibrant Soundbridge
 
VIBRANT SOUNDBRIDGE และ ประสาทหูเทียมต่างกันอย่างไร?
ประสาทหูเทียมออกแบบมาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ขั้นรุนแรงถึงโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะถูกฝังไว้บริเวณหูชั้นในหรือโคเคลียโดยตรงที่ซึ่งอุปกรณ์จะสามารถกระตุ้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านชุดอิเล็กโทรดได้ ในทางกลับกัน Vibrant Soundbridge ถูกออกแบบมาเพื่อที่มีการรับฟังเสียงบกพร่องโดยมีอาการสูญเสียการได้ยินขั้นต้นถึงขั้นรุนแรง อุปกรณ์นี้จะแปลงสัญญาณส่งไปยังหูชั้นในด้วยการสั่นโครงสร้างหูชั้นกลางโดยตรง
 
VIBRANT SOUNDBRIDGE มีขนาดเท่าใด?
Vibrant Soundbridge ประกอบด้วย อุปกรณ์สองส่วน คืออุปกรณ์ภายนอก (audio processor) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวหนึ่งนิ้ว และอุปกรณ์ภายใน FMT ขนาดจิ๋วซึ่งถูกฝังลงในโครงสร้างการสั่นสะเทือนของหูชั้นกลางที่มีขนาดเพียงหนึ่งส่วนสี่ของเม็ดข้าวปกติ
 
ฉันต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่บ่อยแค่ไหน?
อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการตั้งค่าอุปกรณ์ ผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้อุปกรณ์ Vibrant Soundbridge ประมาณ 12-16 ต่อวัน อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ประมาณสัปดาห์ละครั้ง
 
ขั้นตอนการผ่าตัดใช้เวลานานแค่ไหน?
การผ่าตัดฝัง Vibrant Soundbridge จะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง
 
มีกิจกรรมใดที่ห้ามทำหากฝัง VIBRANT SOUNDBRIDGE หรือไม่?
แม้การใช้ Vibrant Soundbridge จะไม่ส่งผลให้ต้องงดกิจกรรมในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ หากก็มีบางกิจกรรมที่เราไม่แนะนำ ตัวอย่างเช่น กีฬาที่มีการปะทะซึ่งมีโอกาสที่ด้านข้างศีรษะจะโดนกระแทกนั้นควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ส่วนประกอบภายในของ Soundbridge ส่วนอุปกรณ์ภายนอกนั้นควรถอดออกทุกครั้งก่อนแช่น้ำ อาบน้ำ และว่ายน้ำ สำหรับกีฬาอื่นๆ อาทิ เทนนิส กอล์ฟ สกี และวิ่ง อาจจำเป็นต้องใช้ที่คาดผมเสริมสำหรับอุปกรณ์ภายนอก หรือถอดอุปกรณ์ออกระหว่างเล่นกีฬาดังกล่าว

ทั้งนี้ควรถอดอุปกรณ์ภายนอกก่อนเข้านอน เพื่อให้ผิวหนังใต้อุปกรณ์ได้พักระบายอากาศบ้าง 

VIBRANT SOUNDBRIDGE ใช้งานหรือตั้งค่ายากหรือไม่?
ไม่เลย เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ภายนอกบนศีรษะและตั้งค่าแล้ว จะไม่จำเป็นต้องทำการปรับแต่งใดๆ อีก  ทั้งนี้ควรถอดอุปกรณ์ภายนอกออกก่อนนอนและเปิดฝาครอบแบตเตอร์รี่ไว้ทุกคืน เพื่อไล่ความชื้นออกจากอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอร์รี่ได้’ จากนั้นค่อยปิดฝาครอบแบตเตอร์รี่และใส่อุปกรณ์บนศีรษะอีกครั้งในตอนเช้า ทั้งนี้แบตเตอร์รี่จะต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์โดยประมาณ
 
สามารถใส่เครื่องช่วยฟังในหู ข้างที่รับการผ่าตัดฝังเทียมได้หรือไม่?
ได้ครับ คุณสามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้ชั่วคราวหลังทำการผ่าตัด เมื่อช่องหูหายบวมจนเป็นปกติแล้ว คุณสามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้จนกว่าจะเริ่มใช้อุปกรณ์ภายนอกในอีกแปดสัปดาห์หลังการผ่าตัด เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเริ่มทำงานคุณก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังในหูข้างที่ได้รับการฝังเทียมอีก
 
'ระบบขับตรง' หมายถึงอะไร?
เทคโนโลยีการรับเสียงระบบขับตรงจะทำการกระตุ้นโครงสร้างการสั่นสะเทือนของหูชั้นกลางโดยตรง Vibrant Soundbridge เป็นอุปกรณ์ระบบขับตรงซึ่งจะส่งแรงสั่นสะเทือนเชิงกลไปยังโครงสร้างการสั่นสะเทือนของหูชั้นกลางโดยไม่ต้องมีการผ่าตัดปรับเปลี่ยนโครงสร้างหูชั้นกลางแต่อย่างใด
 
อุปกรณ์นี้ปลอดภัยหรือไม่?
การศึกษาทางแพทย์คลินิกเชิงลึกในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป* ได้รับรองแล้วว่า Vibrant Soundbridge เป็นทางเลือกการรักษาที่ปลอดภัยและได้ผลจริงสำหรับผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง หรือการนำเสียงบกพร่อง และการสูญเสียการได้ยินแบบผสมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นรุนแรงที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจากเครื่องช่วยฟัง ผู้ป่วยที่รับการฝังเทียมจะพบกับความเสี่ยงในระดับปกติจากการผ่าตัดหูชั้นกลางและฤทธิ์ของยาชา

* Luetje C.M., Brackman D., Balkany T.J., Maw J., Baker R.S., Kelsall D., Backous D., Miyamoto R., Pariser S., Arts A. Phase III clinical trial results with the Vibrant® Soundbridge implantable middle ear hearing device: A prospective controlled multi-centerstudy. Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 126: 97-107, February 2002.

Todt I., Seidl RO., Ernst A., Hearing benefit of patients after Vibrant Soundbridge implantation ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 67(4):203-6. Epub, Aug 2005. 


 

ความก้าวหน้าและการพัฒนาของ เทคโนโลยีประสาทหูเทียมในอนาคตเป็นอย่างไร?
Vibrant Soundbridge เป็นระบบประสาทหูชั้นกลางเทียมที่ล้ำสมัย ถึงกระนั้นความก้าวหน้าใหม่ๆ ในเทคโนโลยีแบตเตอร์รี่และอุปกรณ์ภายนอกต่างมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Vibrant Soundbridge มีรูปแบบกึ่งฝังเทียมซึ่งทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดการออกแบบที่อาจเป็นจริงในอนาคตได้ ผู้ใช้งานสามารถนำอุปกรณ์มารับการปรับปรุงอย่างง่ายๆ และกลับบ้านไปพร้อมกับ เทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ ความสามารถในการปรับปรุงเทคโนโลยีและการปรับปรุงอุปกรณ์ภายนอกตามลำดับของ Soundbridge ถือเป็นข้อดีข้อสำคัญของระบบกึ่งฝังเทียมเลยก็ว่าได้
 
ทำอย่างไรฉันถึงจะได้ VIBRANT SOUNDBRIDGE?
หากคุณสนใจในระบบ Vibrant Soundbridge กรุณาติดต่อศูนย์การฝังเทียมใกล้บ้านของคุณ ในการทดสอบทางโสตสัมผัสวิทยา คุณจะได้รับการประเมินประเภทและระดับอาการสูญเสียการได้ยินของคุณ ร่วมกับการตรวจทางการแพทย์ซึ่งจะระบุว่า Vibrant Soundbridge เป็นทางเลือกการรักษาที่เหมาะสำหรับคุณหรือไม่ หากคุณต้องการข้อมูลจาก ศูนย์ประสาทหูเทียม โดยตรงหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vibrant Soundbridge กรุณา ติดต่อเราโดยตรง เรายินดีรับใช้คุณเสมอ
 
หน้าแรก บริการและความช่วยเหลือ บริการ คำถามที่พบบ่อย VIBRANT SOUNDBRIDGE
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.