Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

สองหูย่อมดีกว่าหูเดียว

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง

       การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง คือการฝังประสาทหูเทียมในโคเคลียของหูทั้งสองข้าง การได้ยินด้วยหูสองข้าง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประสาทรับเสียงคู่ (binaural hearing) มีประโยชน์ที่เห็นได้ชัด เช่น ช่วยปรับปรุงการรับรู้เสียงท่ามกลางเสียงรบกวน การจดจำเสียงที่ดีกว่า และการฟังเสียงโดยเจาะจง เป็นต้น1 โดยทั่วไปแล้วเราสามารถกล่าวได้ว่าการฟังแบบ “สเตอริโอ” (ด้วยหูสองข้าง) ต้องใช้ความพยายามน้อยกว่าการฟังแบบ “เดี่ยว”(ด้วยหูข้างเดียว) MED‑EL ริเริ่มการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างในปี พ.ศ.2539 และได้สั่งสมประสบการณ์ความเป็นผู้นำในด้านนี้นับแต่นั้นมา

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างในเด็ก
       เด็กที่รับการฝังเทียมถือเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ ต่างกับผู้ใหญ่ที่อาจเคยได้ยินมาก่อนแล้วจึงสูญเสียการได้ยินนั้นไป เด็กมักได้เรียนรู้การได้ยินเสียงจากประสาทหูเทียมเท่านั้น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในภายหลังนั้นยากกว่า –เช่น การเรียนภาษาที่สอง– และเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็น “โอกาสสำคัญ” ในวัยเด็ก’ที่เขาหรือเธอจะใช้ประโยชน์จากเสียงเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น มีผลการศึกษาจำนวนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กที่ได้รับการประสาทหูเทียมทั้งสองข้างตั้งแต่ช่วงอายุก่อน 3½ ปี จะสามารถใช้สมองในการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพที่สุด2,3,4

       ในการศึกษาแบบย้อนหลังโดยใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง5 พบว่าเด็กจะมีคุณภาพการได้ยินที่ดีกว่ามากหากได้รับการฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง เด็กที่ได้รับการฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างจะตอบสนองได้เร็วกว่ามากในการสนทนาเป็นกลุ่ม พวกเขาจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เร็วกว่าและเหมาะสมกว่าในสถานการณ์ประจำวันและซึมซับภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังใช้ความพยายามในการรับฟังเสียงน้อยลงและตามที่ผู้ปกครองกล่าว เด็กจะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงหลังกลับจากโรงเรียนหรือโรงเรียนอนุบาล ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้่างมักรายงานถึงประโยชน์ที่ชัดเจนที่ได้ในด้านการรับรู้เสียงและการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกของพวกเขา’

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างในผู้ใหญ่ 
       ข้อดีที่เห็นได้ชัดของการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสำหรับผู้ใหญ่ได้รับการบันทึกไว้ไม่น้อย การศึกษาจำนวนมากเผยให้เห็นถึงความสามารถในการรับฟังเสียงโดยเจาะจงที่ฟื้นคืนมา6,7,8,9 ทั้งผู้ใหญ่ที่ฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการใช้หูสองข้างทั้งหมดอย่างที่คนทั่วไปได้รับ10,11,12,13 นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่าอายุที่ทำการฝังเทียมของผู้ใหญ่มีผลต่อประสิทธิภาพของประสาทหูเทียมแต่อย่างใด14 ซึ่งหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยก็จะได้รับประโยชน์จากประสาทหูเทียมเท่ากัน

การผ่าตัด
       ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการฝังเทียมอุปกรณ์ครั้งที่สองไม่ได้แตกต่างจากการฝังเทียมครั้งแรกแต่อย่างใด คุณสมบัติของผู้ป่วยยังคงเหมือนเดิม ความเสี่ยงในการผ่าตัดก็ไม่ได้ต่างออกไป และผลประโยชน์/ข้อจำกัดที่จะได้รับของประสาทหูเทียมหนึ่งข้างหรือสองข้างก็เหมือนกัน อย่างไรก็ตามทีมฝังเทียมของคุณอาจมีคำแนะนำหรือความเห็นที่ต่างออกไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการผ่าตัด ประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสามารถฝังพร้อมกันหรือทีละข้างก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณและการปรึกษากับศัลยแพทย์

       หากคุณกำลังพิจารณาการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสำหรับตนเองหรือลูกของคุณ เราแนะนำให้คุณลองคุยกับศูนย์การฝังเทียมและทีมฝังเทียม พวกเขาสามารถช่วยแนะนำผลที่คาดว่าจะได้รับจากอดีตและประสบการณ์ในการฝังเทียมครั้งก่อนๆำได้ การพูดคุยกับผู้ใช้งานประสาทหูเทียมทั้งสองข้างอื่นๆ เองก็ช่วยได้มากเช่นกัน ดังนั้นเราจึงได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถติดต่อ แบ่งปันประสบการณ์และสนทนาสดๆ กับผู้ได้รับประสาทหูเทียม MED‑EL ทั้งสองข้างคนอื่นๆ เชื่อมต่อได้แล้วตอนนี้ที่ www.hearpeers.com

ข้อดีของ MED‑EL
       ด้วยคุณลักษณะทางเทคนิคที่หลากหลายทำให้ระบบประสาทหูเทียม MED‑EL เหมาะสมกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานระหว่าง ระบบประมวลโครงสร้างละเอียด และอิเล็กโทรดชนิดยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษที่สอดเข้าไปในโคเคลียได้ลึกยิ่งขึ้นทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเสียงที่ครบถ้วนเต็มที่ ระบบประมวลโครงสร้างละเอียดหมายถึงจำนวนและความละเอียดของข้อมูลที่อุปกรณ์ภายในสามารถส่งเข้าไปในหูได้ 

       งานวิจัยพบว่า โครงสร้างละเอียด ของเสียงเป็นพาหนะหลักของข้อมูลจังหวะเสียงซึ่งช่วยให้จับที่มาของเสียงอย่างเจาะจงได้มากขึ้น ระบบประมวลโครงสร้างละเอียดสามารถทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงโคเคลียทั่วไปมากกว่าและมีประโยชน์ต่อการรับรู้เข้าใจเสียงด้วย15 คุณลักษณะใหม่อีกอย่างได้แก่ความสามารถในการใช้รีโมทคอนโทรล FineTuner เพียงอันเดียวสำหรับอุปกรณ์ทั้งสองข้างทำให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกวัย สุดท้ายนี้อุปกรณ์เสริมการฟังยังช่วยให้ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสามารถฟังเสียงแบบสเตอริโอเมื่อต่อเข้ากับเครื่ออื่นๆ อาทิ เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น
 1. Laske R.D., et al., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313-318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
 4. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
 5. Winkler F et al., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. 2002 Mar:81(3):211-216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D’Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205-214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429-437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342-352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524-41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198 206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710-714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D’Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197-204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714-31.
 14. Noble W., et al., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1-9 
 15. ฮาร์นิสค์และคณะ สมรรถภาพของผู้ใช้งาน Tempo+ ระยะยาวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ภายนอก OPUS2 นำเสนอในการประชุมสัมมนาเรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทางกุมารเวชศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 9, กรุงวอร์ซอว์, พ.ศ.2552
หน้าแรก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สองหูย่อมดีกว่าหูเดียว
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.