Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

การคิดค้นระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ
ทางวิทยาศาสตร์

การปรับเปลี่ยนเสียงตามสภาพแวดล้อมอย่างนิ่มนวล

       เนื่องจากคุณอาจใช้เวลาในสวนอันเงียบสงบหรือร้านอาหารที่จอแจ บริเวณสถานีที่พลุกพล่านหรือบนชายหาดแสนสบายก็ได้ เทคโนโลยีเฉพาะของ MED‑EL จึงถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการใช้งานให้ปรับรับการใช้ชีวิตเต็มที่อย่าง–อัตโนมัติ

       ในขณะที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ต้องตั้งโปรแกรมความถี่หรือตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุด การประมวลเสียงขั้นต้นที่เหนือกว่าผนวกกับระบบจัดการเสียงอัตโนมัติที่จับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการฟังขณะใช้งานอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับตั้งค่าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

หลักการทำงานของระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ
       เพื่อให้อุปกรณ์ประมวลเสียงของประสาทหูเทียมใช้ได้ผล การบีบขอบเขตคลื่นเสียงในการได้ยินปกติที่สูงมาก (120 เดซิเบล) ให้จำกัดเหลือเพียงระดับที่พอเหมาะสำหรับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (30 เดซิเบล) ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก และเพื่อให้ได้ตามนั้นอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดของ MED‑EL ทั้งหมดจึงใช้หลักการประมวลผลขั้นต้นที่เรียกว่า ระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ (ASM) ASM ประกอบด้วยวงจรควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ (AGC) สองระดับ ทำให้ได้ทั้งหน้าต่างการจับเสียงที่กว้าง (IDR) และการควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ

หน้าต่างการจับเสียง
       เป็นหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีประมวลเสียงในอุปกรณ์ภายนอก ผลการศึกษาพบว่า IDR ช่วยให้สามารถจับความเสียงพูดได้ดีท่ามกลางเสียงรบกวน 1,2 อุปกรณ์ภายนอกคล้องหลังใบหู (BTE) ของ MED-EL มี IDR อยู่ที่ 75 เดซิเบล ดังนั้นสัญญาณระหว่าง 25 เดซิเบล และ 100 เดซิเบล(SPL) จึงถูกนำมาประมวลทั้งหมด ทำให้ได้การรับแปลงสัญญาณเสียงอย่างละเอียดในขอบข่ายที่กว้างมากกว่าเดิม

วงจรควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ
      
สามารถรองรับระดับเสียงที่ต่างๆ กันในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายตั้งแต่เสียงกระซิบเบาๆไปจนถึงเสียงตะโกนอันดัง วงจรควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติจะช่วยให้แน่ใจว่าการรับรู้เสียงพูด ในที่ที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจะยังคงรับเสียงที่มีระดับแตกต่างกันมากได้ ซึ่งหมายความว่้าผู้ที่ใช้อุปกรณ์ภายนอก MED‑EL จะสามารถรับรู้เสียงพูดไม่ว่าเบาหรือดังได้ดีพอๆ กับเสียงพูดในระดับปกติ  กล่าวคือแม้จะเป็นเสียงพูดที่มีความต่างระดับกันก็ยังสามารถเข้าใจได้ดีเช่นเดียวกับเสียงพูดที่ราบเรียบปกตินั่นเอง3

คลิกที่รูปเพื่อชมภาพเคลื่อนไหว

       อุปกรณ์ภายนอก MED-EL ยังประกอบด้วยวงจรควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ (AGC) สองระดับ4 เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับฟังเสียงที่ดังมากอย่างเสียงเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งเสียงที่เบามากราวเสียงกระซิบได้ในระดับที่พอดี วงจรสองระดับยังช่วยให้แน่ใจว่าการเพิ่มความดังอย่างกะทันหันจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนระดับเสียงที่ทำให้ผู้ใช้งานเสียดหู ในทำนองเดียวกันวงจรสองระดับยังช่วยป้องกันการเปลี่ยนสุดขั้วจากเสียงที่เบามากไปเป็นเสียงดังอย่างกะทันหัน ดังนั้นเสียงที่ผู้ใช้งานได้ยินจึง ถูกส่งสัญญาณในระดับที่จะรับรู้เสียงได้ดีที่สุดและคงความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างระดับความดังของแต่ละเสียงเอาไว้

       ขณะที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์อื่นจะต้องถอดอุปกรณ์ออกบ่อยๆ เพื่อปรับระดับเสียงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเสียงรบกวนที่พบ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ภายนอกที่มีระบบจัดการเสียงอัตโนมัติสามารถวางใจได้ว่าอุปกรณ์จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสมบัตินี้สำคัญมากสำหรับทารกหรือเด็กเล็กผู้ที่อาจไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวได้ ผู้ปกครองจึงต้องหมั่นปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอกให้กับ’ลูกของตนอยู่เสมอเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ

       ด้วยระบบจัดการเสียงอัตโนมัติที่มีหน้าต่างการจับเสียงกว้างและ วงจรควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดได้ไม่ว่าจะอยู่ที่สนามบิน คอนเสิร์ต ที่ประชุมทางธุรกิจ ร้านอาหาร หรืออยู่บ้านก็ตาม

  1. Spahr, Dorman, Loiselle (2007): Performance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range
  2. ฮาวแมนน์และคณะ, งานสัมมนานานาชาติของสมาคมโสตนาสิกลาริงซ์วิทยาทางกุมารเวชศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 8, กรุงบูดาเปสต์, 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2551: อิทธิพลของการประมวลผลขั้นต้นต่อการรับรู้เสียงด้วยประสาทหูเทียมจากผู้ผลิตรายต่างๆ
  3. นอปป์ พี และคณะ, สมรรถภาพการฟังด้วยอุปกรณ์ภายนอก OPUS 2 ในการทดสอบเสียงที่ไม่คงที่, นำเสนอในการประชุมสัมมนาเรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทางกุมารเวชศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 9, กรุงวอร์ซอว์, พ.ศ.2552
  4. Stöbich, Zierhofer, Hochmair (1999): Influence of Automatic Gain Control Parameter Settings on Speech Understanding of Cochlear Implant Users Employing the Continuous Interleaved Sampling Strategy
หน้าแรก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.