SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Aktivera och avaktivera

Sonnet-Unlock
1

Kontrollera om batterihöljet är i olåst läge. Om det inte är det, använd skruvmejseln som tillhandahålls i SONNET-satsen för att vrida det moturs till olåst läge.

!

Var försiktig så att du inte tar i för hårt när du vrider batterihöljets lås.

Sonnet-OnOff
2

Stäng av din processor genom att ta bort batterihöljet 1. Aktivera processorn igen genom att skjuta batterihöljet över batterihållaren 2.

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.