SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Byta batterierna

Dessa steg visar hur du byter engångsbatterierna på SONNET.

Sonnet-Unlock
1

Kontrollera om batterihöljet är i olåst läge. Om det inte är det, använd skruvmejseln som tillhandahålls i SONNET-satsen för att vrida det moturs till olåst läge.

!

Var försiktig så att du inte tar i för hårt när du vrider batterihöljets lås.

Sonnet-BatteryPack-Open
2

Dra ner batterihöljet och ta bort det från batterihållaren.

Sonnet-Battery-Remove
3

Använd DL-spolens magnetiska undersida för att ta bort de använda batterierna ur batterihållaren. Placera spolen över varje batteri, en åt gången, för att ta ut dem ur hållaren.

Sonnet-Battery-Insert
4

Sätt in zinkluftbatterierna med de positiva (+) polerna riktade utåt. Se till att batterikontakterna är rena och torra innan du sätter in en ny uppsättning batterier. Undvik att röra batterikontakterna inuti batterihållaren. Slutligen tar du bort den självhäftande skyddsfilmen som täcker batterierna. Byt alltid ut alla batterier på en gång istället för att blanda nya och gamla batterier.

Sonnet-BatteryPack-Close
5

Skjut batterihöljet helt och hållet över batterihållaren. Batterihöljets lås ska riktas framåt.

Batterialternativ

Använd endast batterier av typ 675 eller SONNET laddningsbara batterier. För typ 675 rekommenderar vi att du använder zinkluftbatterier som är särskilt avsedda att användas för hörselimplantatsystem. Du kan emellertid inte använda zinkluftbatterier när du använder SONNET med tillbehöret WaterWear

Maximal
batteritid
Kräver
syretillförsel
Kompatibel
med WaterWear
60 timmar    
10 timmar    
8 timmar    
10 timmar    
7 timmar    
 

*SONNET laddningsbart mikrobatteri är endast kompatibelt med WaterWear när standardbatterihöljet används.

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.