SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Hopsättning

Ta inte i för hårt när du sätter ihop SONNET. Om du stöter på något motstånd i samband med hopsättningen behöver du antagligen justera placeringen av en eller flera delar.

Sonnet-DLCoil-Connect
1

Anslut spolsladden till DL-spolen genom att sätta i spolsladdens kontakt i DL-spolens uttag.

!

Lägg märke till kontaktens riktning. Logotypen och pilen ska sitta på ovansidan.

DL-Coil_Open_fr051_3
2

DL-spolens hölje finns också i en låsbar version för ytterligare säkerhet. För att ansluta spolsladden till det låsbara DL-spolhöljet för du in fingernageln eller en skruvmejsel av plast i höljets framsida och för spetsen runt basplattan för att försiktigt öppna den.

!

Du måste föra in spolsladden i spolens basplatta innan den försluts om DL-spolens hölje är låsbart. Tryck ihop höljet och basplattan. Se till att höljet verkligen är stängt.

Sonnet-Cover-Attach
3

Sätt på mikrofonskyddet. Klicka försiktigt fast mikrofonskyddet på processorenheten.

!

För in mikrofonskyddets stift i fördjupningarna på processorenheten.

Sonnet-Earhook-Attach
4

Fäst öronkroken på processorenheten.

!

Lägg märke till mekanismen som ser till att öronkroken sitter ihop med processorenheten.

Sonnet-EarhookPin-Insert
5

För in öronkrokens låspinne i hålet för att låsa fast öronkroken. Detta steg rekommenderas för barn och är valfritt för vuxna.

Sonnet-BatteryPack-Attach
6

Fäst batterihållaren på processorenheten.

!

Lägg märke till mekanismen som ser till att processorenheten sitter fast i batterihållaren.

Sonnet-Cable-PlugIn
7

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att spolsladdens kontakt sitter åt rätt håll.

Sonnet-Battery-Insert
8

Sätt in batterierna med de positiva (+) polerma riktade utåt. Se till att batterikontakterna är rena och torra innan du sätter in en ny uppsättning batterier. Undvik att röra batterikontakterna inuti batterihållaren. Slutligen tar du bort den självhäftande skyddsfilmen som täcker batterierna. Byt alltid ut alla batterier på en gång istället för att blanda nya och gamla batterier.

Sonnet-BatteryPack-Close
9

Skjut batterihöljet helt och hållet över batterihållaren. Batterihöljets lås ska riktas framåt.

Sonnet-IndicatorLight-Green
10

Så fort batterihöljet sitter på plats kommer indikatorlamporna att blinka för att visa att SONNET fungerar.

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.