EAS
sluchový implantát

EAS™ sluchový implantačný systém je špeciálne navrhnutý pre ľudí s čiastočnou hluchotou. Čiastočná hluchota je definovaná ako stredne ťažká až ťažká senzoroneurálna porucha sluchu v nižších frekvenciách kombinovaná s úplnou stratou sluchu vo vyšších frekvenciách.

Ohodnotenie
Kandidáti na sluchový implantát EAS podstúpia audiologické testy a lekárske vyšetrenia, ktoré určia, či je pre nich vhodná liečba s EAS. Audiologické testy stanovia stupeň poruchy sluchu v nízkych aj vysokých frekvenciách.

Implantácia

Vnútorná časť EAS sluchového implantačného systému, kochleárny implantát, s mimoriadne ohybnými elektródovými zväzkami FLEXEAS, sa umiestni pod kožu za ucho. Elektródové zväzky FLEXEAS sa vložia do kochley pri operácii. Pre skúseného ORL chirurga je to rutinný zákrok, ktorý väčšinou trvá jednu až tri hodiny. Viac podrobností o operácii Vám povie Váš chirurg.

Zoznam skúsených chirurgov nájdete na stránke implantačných centier.

Aktivácia sluchového implantovateľného systému EAS
Elektrická aj akustická stimulácia sa aktivujú v rozmedzí dva až šesť týždňov od operácie. Na začiatku je potrebný čas, aby si používatelia navykli na nový kombinovaný spôsob počutia.

Ak by ste radšej komunikovali priamo s EAS centrom alebo chcete získať viac informácií o EAS sluchovom implantovateľnom systéme kontaktujte MED-EL prosím.

© 2020 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.