Na zmenu hlasitosti použite tieto tlačidlá na FineTuner dialkovom ovládaní:

prednastavená hodnota alebo tlačidlá na upravu hlasitosti
Je problém vyriešený?