Vypnite a zapnite procesor pomocou páčky na batériovom puzdre.
Je problém vyriešený?