Porucha kábla je zvyčajne príčinou hlasného brnenia, pukania, praskania a prerušovaného príjmu.

Vypnite procesor a poSimply turn your processor off, then back on by lifting the lever on your battery pack.

Je problém vyriešený?