Zameraný na technológiu

Úspech firmy s implantačnými riešeniami MED−EL je založený nazmesi jedinečných technológií, funkcií a techniky, ktoré ponúkajú výnimočný sluchový zážitok. Implantačný systém je spoľahlivý a ľahko používateľný.

Nadpriemerný výkon kochleárno-implantačného systému MAESTROTM  vysvetľuje kombinácia kombinácia kompletného pokrytia kochley (Complete Cochlear Coverage), technológie FineHearing™ a automatického riadenia zvuku (Automatic Sound Management). Technológie od firmy MED−EL sú navrhnuté, aby poskytli najlepšie počutie pre ľudí s poruchou sluchu.

Kľúčom k úspechu EASTM implantovateľného sluchového systému je efektívne zachovanie zbytkového sluchu vďaka použitiu jedinečne mäkkých a ohybných elektródových zväzkov. MED−EL verí, že toto je priorita pri všetkých implantačných operáciách. Zachovanie jemných štruktúr aj pre budúcnosť je dôvod, prečo MED−EL vyvíja najšetrnejšie elektródy na svete.

Veľa ľudí zvažuje bilaterálnu kochleárnu implantáciu – spolu s prvou operáciou alebo neskôr, keď už majú skúsenosti s používaním kochleárneho implantátu. Nastoluje sa téma využitia výhod bilaterálnej implantácie dôležitá pre rodičov, deti a implantovaných dospelých.

Úspešná technológia VIBRANT SOUNDBRIDGE® od firmy MED−EL používa miniatúrne súčiastky na stimuláciu pohyblivých častí vo vnútornom uchu. Jedinečná mikrotechnológia FMT tvorí tak malé vibrácie, že sa dajú porovnať s tlkotom srdca mravca.

© 2020 MED-EL