Manon

VIBRANT SOUNDBRIDGE pomáha Manon
zlepšovať hru na hudobnom nástroji

Keď som mala 9 rokov, začala som chodiť na hodiny flauty na konzervatórium. Naučila som sa hrať aj na kornet a trombón. V súťaži pre mladých hudobníkov som skončila druhá a vo veku 16 rokov som ukončila dirigentský kurz. Neviem si predstaviť život bez hudby.

V osemnástich, keď som začala školu, som dostala prvý naslúchací aparát. Bol to koniec mojej hudobnej kariéry. Dlho som sa snažila žiť bez načúvacieho prístroja a zmierila som sa so slabším počutím, kým to bolo únosné. Musela som odísť z orchestru a vzdať sa mnohých vecí.

Po tom, čo som sa presťahovala do nového bydliska, som sa stala prvou trombonistkou v modernom prvotriednom dychovom orchestri v Neunkirchene v roku 1997. Sluch sa mi však stále zhoršoval, takže som už nevedela nasledovať inštrukcie dirigenta. Znova som dostala klasické načúvacie aparáty. Počula som s nimi o dosť lepšie, ale hrať alebo dirigovať orchester bolo absolútne nemysliteľné.

Nakoniec som dostala v roku 2002 Soundbridge. O šesť mesiacov som si nechala implantovať aj druhé ucho. Teraz môžem viesť rovnaký život ako predtým. Hrám a pracujem ako náhradný dirigent v orchestri v Neunkirchene.

Heiko, dirigent nášho orchestra je veľmi nadšený z môjho high-tech prístroja: “Odkedy Manon používa Soundbridge ešte lepšie ladí s našim orchestrom. Veľmi dobre prispôsobuje hlasiotosť a jej intonácia je skvelá. S implantátmi Soundbridge sa zlepšila a je veľkým prínosom pre nás orchester.”

© 2017 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.