SP

Structure Preservation
Zachovávanie štruktúr
Ensuring a Hearing Future ®

 

My v spoločnosti MED-EL veríme, že zachovávanie jemných štruktúr sluchu v kochlei je pre všetkých používateľov kochleárneho implantátu najdôležitejšie, a to z dvoch dôvodov.

Po prvé, zachovávanie štruktúr sluchu v kochlei je pre používateľov rozhodujúce, aby mohli v budúcnosti využiť terapie a technológie. Takéto terapie a riešenia sluchu, budú pravdepodobne úspešnejšie v kochlei so zachovanými nervovými štruktúrami.

Po druhé, mnohí ľudia, ktorí trpia stratou sluchu, dokážu stále počuť isté nízkofrekvenčné zvuky, čo sa označuje ako zvyškový sluch. Počas kochleárnej implantácie je životne dôležité zachovať sluchové štruktúry, pretože práve tie umožňujú využiť zvyšky prirodzeného sluchu človeka. Možnosť využiť prirodzený sluch v kombinácii s kochleárnym implantátom zabezpečuje používateľovi tú najlepšiu schopnosť počuť.

Preto je pre optimálnu schopnosť počuť teraz i v budúcnosti nevyhnutné zachovávanie štruktúr sluchu počas fungovania kochleárneho implantátu.

Zameranie spoločnosti MED-EL na zachovávanie štruktúr

Kochleárne implantáty spoločnosti MED-EL boli skonštruované špeciálne na ochranu jemných nervových štruktúr kochley. Veľmi jemný a flexibilný dizajn našich elektródových zväzkov umožňuje ich jemné vloženie a optimálne umiestnenie v kochlei.

Základom našich mäkkých a flexibilných elektródových zväzkov sú na mieru vyrobené vodiče, ktoré prenášajú elektrické signály na elektródy. Ostatní výrobcovia využívajú vo svojich elektródových zväzkoch rovné vodiče, kvôli ktorým je elektródový zväzok zbytočne neohybný a pevný. Zvlnené vodiče značky MED-EL umožňujú našim elektródovým zväzkom jednoduché ohýnanie a ohýbanie, preto sú ideálne na jemné vloženie do kochley. Kombinácia našich flexibilných elektródových zväzkov a správnych chirurgických techník umožňuje zachovanie jemných štruktúr sluchu v kochlei.

Jemné nervové štruktúry kochley

Triformance
Spolupráca v technológii

Systém Triformance zabezpečuje ten najlepší sluch pre používateľov kochleárnych implantátov prostredníctvom jedinečných výhod technológií zachovávania štruktúr, kompletného pokrytia kochley a technológie FineHearing. Spomínané technológie pôsobia pri zabezpečovaní kvalitného sluchu vo vzájomnej spolupráci.

Kompletné pokrytie kochley ako súčasť technológie Triformance umožňuje používateľom dosiahnuť maximálnu schopnosť počuť komplexné spektrum zvukov.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
Pre lepšiu schopnosť počuť

FineHearing predstavuje jedinú kombináciu technológií kódovania zvuku, ktorá zabezpečuje možnosť počuť až 250 jedinečných výšok zvuku a kvalitnú štruktúru zvuku pre prirodzenejšiu schopnosť počuť.

Viac

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®
Zabezpečenie schopnosti počuť do budúcnosti

Zachovávanie štruktúr zamerané na jemné štruktúry kochley optimalizuje výhodu kochleárneho implantátu v súčasnosti i budúcnosti. Pri zachovávaní jemných nervových štruktúr sa osvedčili jemné, flexibilné elektródy navrhnuté na umiestnenie na laterálnu stenu, ktoré zabezpečujú schopnosť počuť do budúcnosti.

Viac

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Komplexné zvukové spektrum

Kompletné pokrytie kochley zabezpečuje komplexné zvukové spektrum pre prirodzenejšiu schopnosť počuť. Kompletné pokrytie kochley možno dosiahnuť jedine dlhým zväzkom elektród, ktoré stimulujú kochleu od bazálnej po apikálnu časť.

Viac

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.