Audiogram

Audiogram: vysvetlenie
Audiogram je graf, ktorý znázorňuje Vaše počutie a rozsah straty sluchu pre každé ucho. Na hornej osi grafu sú čísla v rozmedzí 125 až 8000. Sú to frekvencie, teda rôzne výšky tónov.

Frekvencia je počet cyklov za sekundu, jednotka je Hertz. Čím je frekvencia vyššia, tým je vyššia aj výška zvuku. Napríklad 250 Hertzov (Hz) znie ako kvapkanie z kohútika. Prenikavé zvonenie telefónu je okolo 8000 Hz.

Hlasitosť je meraná v jednotkách, ktoré sa volajú decibely. Nula decibelov (0 dB) je veľmi tichý zvuk, neznamená to „žiadny zvuk“. Konverzačná hladina je okolo 65 dB. Zase 120 dB je veľmi hlasný zvuk. Je to ako, keď vzlieta lietadlo a vy stojíte 25 metrov od neho. Čísla vedľa grafu vyjadrujú úroveň počutia v decibeloch.

Počas sluchového testu audiológ postupne púšťa zvuky s jednotlivými frekvenciami. Najtichší zvuk, pri ktorom osoba počuje danú frekvenciu, sa označí v audiograme, zaznačí sa jeho frekvencia aj intenzita. Tento bod sa volá "prah počutia".

Váš audiogram je obrázok toho, ako počujete. Naznačuje, ako sa Vaše počutie odlišuje od normálu. Tiež ukazuje, či trpíte poruchou sluchu a kde by mohol byť problém lokalizovaný. Je viac druhov a stupňov porúch sluchu. Podľa postihnutého miesta v uchu experti väčšinou rozlišujú štyri druhy porúch sluchu: prevodovú, senzoroneurálnu, zmiešanú a neurálnu poruchu sluchu.

AudiológVám pomôže určiť, či trpíte poruchou sluchu. Podľa stupňa alebo závažnosti Vám odporučí najvhodnejšie riešenie.

© 2020 MED-EL