Ako funguje počutie

  1. Zvuk sa nesie zvukovodom a rozhýbe ušný bubienok.
  2. Ušný bubienok vibruje zvukom.
  3. Zvukové vibrácie sa cez kostičky prenesú do kochley.
  4. Zvukové vibrácie zapríčinia, že sa rozhýbe tekutina v kochlei.
  5. Pohyb tekutiny ohýba vláskové bunky. Tvoria nervový signál, ktorý zbiera sluchový nerv. Vláskové bunky na jednom konci kochley posielajú nízkofrekvenčné zvuky a bunky na druhej strane kochley posielajú vysokofrekvenčné zvukové informácie.
  6. Sluchový nerv posiela signály do mozgu, ktorý ich interpretuje ako zvuk.

© 2020 MED-EL