Anatómia ucha

Aby ste lepšie rozumeli poruche sluchu, je dobré sa najprv oboznámiť s anatómiou ucha. Ucho sa skladá z troch hlavných častí: vonkajšie, stredné a vnútorné ucho.
 

Anatómia ľudského ucha

Vonkajšie ucho

  • Ušnica (auricle) – zbiera a vedie zvuky do zvukovodu
  • Vonkajší zvukovod (external auditory meatus) – vedie zvuk do ucha

 

Stredné ucho

  • Ušný bubienok (tympanic membrane) – mení zvuk na vibrácie
  • Kladivko, nákovka a strmienok (malleus, incus a stapes) – reťaz troch malých kostičiek (ossicles) prenáša vibrácie do vnútorného ucha

 

Vnútorné ucho

  • Vnútorné ucho (cochlea) – obsahuje tekutinu a veľmi citlivé vláskové bunky. Tieto maličké štruktúry sa hýbu pri stimulácii zvukovými vibráciami
  • Polkruhovité kanáliky – obsahujú bunky, ktoré zaznamenávajú polohu tela
  • Sluchový nerv – vedie z kochley do mozgu

© 2020 MED-EL