Kompletné pokrytie kochley

Maximalizujte potenciál celej kochley -
od bazálnej až po apikálnu oblasť.

Tonotopicita a kompletné pokrytie kochley
Na docenenie kompletného pokrytia kochley treba rozumieť roli, ktorú zohráva kochlea pri normálnom počutí. Kochlea je objekt veľký asi ako hrášok. Táto špirálovitá štruktúra sa nachádza vo vnútornom uchu. Premieňa zvuk z mechanických vibrácií na signál, ktorý sa nesie cez sluchový nerv do mozgu. Tento proces vykonávajú špeciálne vnemové bunky (vláskové bunky). Vláskové bunky sú usporiadané podľa výšky tónu. Toto usporiadanie sa volá tonotopicita. Pri normálnom počutí nízkofrekvenčné zvuky dráždia nervové vlákna v apikálnej oblasti, je to úplne vo vnútri kochley. Vysokofrekvenčné tony dráždia nervové vlákna bazálnej časti kochley.
 
Kompletné pokrytie kochley
Hore je grafická ilustrácia tonotopicity kochley.
Čo to je kompletné pokrytie kochley?
Complete Cochlear Coverage is achieved by having a long electrode array that is present from the most apical to the most basal region. This range of  stimulation is crucial because it provides the implant user with a complete representation of sound.  A short electrode array is only able to stimulate a restricted region of the cochlea, leaving nerve fibres in the apex untapped.
 
Kompletné pokrytie kochley (Complete Cochlear Coverage - CCC) sa dá dosiahnuť len s dlhým elektródovým zväzkom, ktorý je zavedený od bazálneho až po apikálny región. Takáto stimulácia je kľúčová, lebo poskytuje používateľovi plný rozsah zvukov. Krátky zväzok elektród stimuluje len obmedzenú oblasť kochley. Nervové vlákna v apikálnom regióne ostanú potom nedotknuté.2

Jedinečné mäkké a ohybné elektródové zväzky od firmy MED-EL sú rovnako dlhé ako kochlea, čo umožní stimulovať všetky nervové vlákna.

Výhody kompletnej stimulácie kochley:

  • vynikajúca kvalita zvuku
  • maximalizovanie prirodzeného potenciálu kochley
  • lepšie porozumenia reči2
  • účinnejšie využitie technológie FineHearing™
  1. Hochmair I, Arnold W, Nopp P, Jolly C, Müller J, Roland P. Deep electrode insertion in cochlear implants: apical morphology, electrodes and speech perception results. Acta Otolaryngol, 2003; 123: 612 – 617.
  2. Haumann et al. (2009) Benefits of Electrical Stimulation Over Two Cochlear  Turns in Postlingually Deafnend CI Users – A Prospective Long-Term Study. Poster at Conference on Implantable Auditory Prosthesis, July 12-17, Lake Tahoe, USA.

© 2020 MED-EL