FineHearing: Jemné detaily zvuku
ožijú

Stratégia je plán s jasným cieľom. Pri vývoji kochleárnych implantátoch to znamená čo najefektívnejšie previesť zvuku na elektrický signál, tak aby mu mozog rozumel.

Po dlhé roky bolo možné sprostredkovať len jednu časť zvuku známu pod názvom “obálka”. Pre technologický vývoj zostávala “jemná štruktúra” zvuku dlho nedosiahnuteľná. Technológia FineHearing™ od firmy MED-EL prekonáva tieto obmedzenia.
V minulosti „obálkový prístup“ umožnil mnohým používateľom kochleárnych implantátov, aby dosiahli dobrú úroveň porozumenia reči v tichom prostredí. 1 Avšak zameranie len na obálkovú časť zvuku neprináša najlepšie výsledky pri komplexnejších úlohách

Jemná štruktúra zvuku zodpovedá za kvalitu zvuku – napríklad výšku tónu. Bez nej sa používatelia kochleárnych implantátov často sťažovali na ťažkosti pri počúvaní hudby alebo sústredení sa na reč v rušnom prostredí.2 Špeciálny program na určitú situáciu napríklad na sústredené počúvanie, hudbu alebo jemné zvuky nebol účinné a presvedčivé riešenie. Navyše jazyky, ktoré hojne využívajú zmenu tónu, alebo tonálne jazyky ako je mandarínska čínština boli veľkým problémom pre kochelárnych používateľov.

Zložky zvuku

Obálka

Obálka je „obrys hlučnosti“ zvukového signálu a je dôležitá pre porozumenie reči.

 

 

Jemná štruktúra

Jemná štruktúra obsahuje drobné detaily zvukového signálu a zlepšuje výšku a kvalitu tónu.

Štúdie dokazujú, že jemná štruktúra je hlavným nositeľom informácie pri počúvaní hudby a lokalizácii zvuku.3 Technológia FineHearing a kompletné pokrytie kochley dovoľuje používateľom užívať si vylepšené kódovanie zvuku, ktoré obsahuje obe zložky, obálku aj jemnú štruktúru. Na rozdiel od tradičného kódovania zvuku, MAESTRO využíva pokrokový algoritmus, známy aj ako Hilbertova Transformácia. S vysokou presnosťou sa spracúva obálku prichádzajúceho zvuku a produkuje sa digitálny signál vo vysokom rozlíšení. Navyše špeciálne patentované elektrické impulzy nesú informáciu o tóne a kvalite zvuku až do apexu kochley. Takto môže jemná štruktúra zvuku s vysokou presnosťou poskytnúť zvuk nebývalej kvality.

Spracovanie jemnej štruktúry využitím technológie FineHearing od firmy MED-EL ponúka používateľom novú úroveň kvality zvuku. Ocenia to hlavne pri počúvaní hudby, keď využijú obálku aj jemnú štruktúru zvuku.
  1. Helms J. Comparison of the TEMPO+ ear-level speech processor and the CIS PRO+ body-worn processor in adult MED-EL cochlear implant users. ORL Head Neck Surg 2001; 63: 31-40.
  2. Nopp P, Polak M. From electric acoustic stimulation to improved sound coding in cochlear implants. Accepted for publication in: van de Heyning P (ed), Cochlear Implant and Hearing Preservation, Karger.
  3. Smith et al. Chimaeric sounds reveal dichotomies in auditory perception. Nature; 2002; 416: 87-90.

© 2020 MED-EL