Spoľahlivosť kochleárnych implantátov

Zistite, vďaka čomu sú kochleárne implantáty MED-EL tou najspoľahlivejšou a najdôveryhodnejšou voľbou.

Najspoľahlivejšia voľba

Pri výbere kochleárneho implantátu chcete s istotou vedieť, že ide o správne rozhodnutie. Chcete duševnú pohodu a vedieť, že implantát vám vydrží dlhé roky. Naším záväzkom je poskytnúť vám a vašej rodine tie najspoľahlivejšie kochleárne implantáty.

Každý kochleárny implantát MED-EL je vyrobený tak, aby zaisťoval dlhodobú bezpečnosť a spoľahlivosť.

Overený dizajn
Žiadne stiahnutia implantátov z trhu
Vyrobené v Európe
Vynikajúca bezpečnosť pri vyšetrení MRI
Spoľahlivé rečové procesory

Spoľahlivosť, ktorej môžete dôverovať

Z hľadiska spoľahlivosti implantátov môže byť ťažké chápať význam všetkých príslušných technických údajov. Už ste možno videli grafy porovnávajúce spoľahlivosť rôznych značiek kochleárnych implantátov.

Iné firmy si často vyberajú čerešničky z priaznivých štatistík, ktoré však nepredstavujú celkový obraz. V spoločnosti MED-EL nepovažujeme takýto spôsob komunikácie za úprimný a transparentný. Ide o úplne jedinečné rozhodnutie vo vašom živote, takže si zaslúžite presné informácie.

V roku 2006 sme uviedli náš prvý titánový implantát. Pri pohľade na údaje o spoľahlivosti všetkých kochleárnych implantátov od každej spoločnosti za vyše 10 rokov je rozdiel jasný.

Uvedené dlhodobé údaje predstavujú ucelenejší obraz o spoľahlivosti kochleárnych implantátov v reálnom živote. Rozdiel je v spoločnosti, pre ktorú sa rozhodnete.1

Dlhodobá spoľahlivosť

Preukázaná spoľahlivosť

Kochleárne implantáty od etablovaných spoločností sú spravidla predmetom prísnej regulácie a sú to veľmi spoľahlivé zariadenia. Rozdiel je v spoločnosti, pre ktorú sa rozhodnete. Spoločnosti Cochlear a Advanced Bionics v predchádzajúcich rokoch zaznamenali problémy s kvalitou, ktoré viedli k stiahnutiu implantátov z trhu.2

Iní výrobcovia môžu maskovať náhradu čiastočnej poruchy ako „vylepšenie“. Nemyslíme si, že je to voči vám férové alebo úprimné.

Ak sa niektorý z našich implantátov musí z akéhokoľvek dôvodu odstrániť alebo nahradiť, berieme to na vrub našej spoľahlivosti. Poruchu nájdete nahlásenú nižšie v časti „Rozšírené údaje CSR“. Takéto komplexné nahlasovanie predstavuje férové a úprimné informácie, ktoré si zaslúžite.

10 rokov líder v spoľahlivosti

Žiadne stiahnutia implantátov z trhu

Zobrazenie rozšírených údajov CSR

Vyšetrenie MRI pri 3,0 Tesla bez chirurgického zákroku

Vynikajúca spoľahlivosť rečového procesora

Rodinný podnik

10 rokov líder v spoľahlivosti
Žiadne stiahnutia implantátov z trhu
Zobrazenie rozšírených údajov CSR
Vyšetrenie MRI pri 3,0 Tesla bez chirurgického zákroku
Vynikajúca spoľahlivosť rečového procesora
Rodinný podnik

Kochleárny implantát SYNCHRONY

Náš najnovší kochleárny implantát SYNCHRONY dosahuje v priebehu troch rokov 100 % technickú spoľahlivosť.

100 %
po 3 rokoch

Vyrobené v Európe

Všetky kochleárne implantáty MED-EL už vyše 25 rokov s hrdosťou vyrábame priamo tu v našej centrále v rakúskom Innsbrucku. Využívame tie najmodernejšie výrobné zariadenia, špičkové procesy, najkvalitnejšie komponenty a výnimočnú kontrolu kvality. Tým je zaistené, že každý kochleárny implantát MED-EL dokáže splniť tie najvyššie štandardy pre kvalitu a spoľahlivosť.

Sme presvedčení, že tento sústredený dohľad a odborné remeselné majstrovstvo sú pre kvalitu najdôležitejšie. Spoločnosť MED-EL práve preto na rozdiel od iných spoločností nevyužíva zahraničných dodávateľov.

Úplná spoľahlivosť

Naše kochleárne implantáty sú vyrobené pre sluch na celý život – takže myslíme na to, kde budete od dnešného dňa o 5, 10 a 20 rokov. Pri pohľade do budúcnosti vieme, že každý človek bude možno musieť podstúpiť vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie (MRI), keďže takéto vyšetrenia sú čoraz bežnejšie.

Práve preto sme vytvorili jediný kochleárny implantát, ktorý ponúka vyššiu bezpečnosť, pohodlie a istotu počas vyšetrení MRI s magnetmi 1,5 a 3,0 Tesla. Iné implantáty vyžadujú pred vyšetrením MRI chirurgický zákrok na vybratie magnetu implantátu, alebo hrozí pri nich riziko bolesti, nepohodlia alebo poškodenia implantátu, z čoho následne vzniká problém so spoľahlivosťou.3,4,5

S naším kochleárnym implantátom SYNCHRONY nie je nutná operácia, nedochádza k nepohodliu ani výpadkom sluchu. So spoločnosťou MED-EL budete s pokojom v duši vedieť, že ste pripravení na všetko, čo vám život prinesie.

Komplikácie pri vyšetrení MRI
Používatelia kochleárnych implantátov v rámci štúdie Kim et al. (2015)3,4

V nedávnej štúdii, ktorá posudzovala MRI a kochleárne implantáty, boli používatelia MED-EL jedinou skupinou používateľov kochleárnych implantátov, ktorí mohli absolvovať vyšetrenia pomocou magnetickej rezonancie bez bolesti, nepohodlia alebo komplikácií.3

Vyrobené pre každodenný život

Nevyrábame len tie najspoľahlivejšie kochleárne implantáty – taktiež navrhujeme všetky naše rečové procesory tak, aby zaisťovali mimoriadne vysokú spoľahlivosť.6

Naše rečové procesory sú skonštruované tak, aby boli mimoriadne spoľahlivé. Podľa priemernej miery servisných zásahov za mesiac je nám zasielaných menej ako 1 % našich rečových procesorov s problémami, ktoré vyžadujú servis.6 Takéto výnimočné údaje u iných spoločností neuvidíte.

Prečo je to tak dôležité? Spoľahlivý rečový procesor znamená spoľahlivé počutie v každodennom živote – čím vám šetrí čas, peniaze a starosti. Váš rečový procesor si so sebou budete brať všade, takže si dajte záležať na tom, aby ste sa naň mohli spoľahnúť.

As of July 2018

Sluch na celý život

Spoločnosť MED-EL od svojich úplných začiatkov až dodnes vedú jeho zakladatelia, vynálezci moderného mikroelektronického viackanálového kochleárneho implantátu. Naším poslaním je prekonávanie straty sluchu, ktorá bráni rozvoju komunikácie a znižuje kvalitu života.

Spoľahlivosť pre nás nie je len percento v správe o výnosoch pre investorov. Každý používateľ je človekom, nie štatistikou. Keď sa rozhodnete pre MED-EL, rozumieme tomu tak, že vkladáte svoju dôveru do našich rúk, a preto musíme dbať na to, aby sme vám boli vždy k dispozícii.


1. Celková poruchovosť pre Advanced Bionics a Cochlear bola vypočítaná na základe odhadu počtu poruchových zariadení podľa verejne prístupných správ o spoľahlivosti (Globálna správa o spoľahlivosti implantátov Advanced Bionics za rok 2017; Správa o spoľahlivosti implantátov Cochlear Nucleus, ročník 15 / január 2017) a porovnaním týchto údajov s celkovým počtom registrovaných implantátov; v prípade spoločnosti Cochlear boli do výpočtov zaradené implantáty radu Nucleus CI24RE, Nucleus CI500 a Nucleus Profile s časovým pokrytím rokov 2005 až 2017; v prípade spoločnosti Advanced Bionics sú výpočty založené na kochleárnych implantátoch HiRes 90K, HiRes 90K Advantage a HiRes Ultra s časovým pokrytím rokov 2004 až 2017. Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosti Advanced Bionics a Cochlear nahlasujú len vlastnú vybranú podkategóriu porúch, takže uvedené počty môžu byť podhodnotením celkovej poruchovosti implantátov Cochlear Nucleus.
Úhrnná miera pre implantáty MED-EL bola vypočítaná pomocou informácií o poruchách spojených so zariadeniami z databázy reklamácií spoločnosti MED-EL pre implantáty SONATA, CONCERTO a SYNCHRONY, s pokrytím časového obdobia 11 rokov (2006–júla 2017); táto databáza slúži ako nástroj na monitorovanie všetkých výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh, a jej platnosť pravidelne kontrolujú úrady, napríklad FDA.
2. FDA databáza zdravotníckych pomôcok stiahnutých z trhu
3. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in cochlear implant recipients. (Nežiaduce účinky a nepríjemné pocity v priebehu snímania magnetickou rezonanciou u používateľov kochleárneho implantátu.) JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926. http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936465
Tieto údaje predstavujú percentuálny podiel používateľov v štúdii, ktorí zaznamenali nepohodlie, bolesti alebo iné komplikácie v priebehu vyšetrenia MRI so silou magnetu 1,5 Tesla (z údajov boli vylúčené dve vyšetrenia pomocou MRI so silou 3,0 Tesla). Kim et al. (2015) je retrospektívna štúdia, skúmajúca vyšetrenia používateľov kochleárnych implantátov pomocou MRI so silou magnetu 1,5 Tesla a 3,0 Tesla v období rokov 2003 až 2014. Štúdia zahŕňala 18 osôb; 5 používateľov malo pomôcky Advanced Bionics, 11 malo pomôcky Cochlear a 3 mali implantáty MED-EL. Používatelia Advanced Bionics absolvovali 9 celotelových vyšetrení pri 1,5 Tesla; používatelia Cochlear 12 celotelových vyšetrení pri 1,5 Tesla a 2 celotelové vyšetrenia pri 3,0 Tesla; a používatelia MED-EL absolvovali 8 celotelových vyšetrení pri 1,5 Tesla.
4. Todt, I. Tittel, A., Ernst, A., Mittmann, P., & Mutze, S. (2017) Pain Free 3 T MRI scans in cochlear implantees (Bezbolestné vyšetrenia MRI pri 3 T pacientov s kochleárnymi implantátmi). Otology & Neurotology, elektronická publikácia pred tlačou.
5. Používatelia kochleárneho implantátu SYNCHRONY môžu byť bezpečne vyšetrení pomocou MRI pri 0,2, 1,0, 1,5 a 3,0 Tesla a pri dodržaní podmienok, uvedených v návode na použitie.
6. Miera spoľahlivosti rečových procesorov je znázornená ako prevrátená miera servisu.

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.