Dôležité bezpečnostné upozornenia

Stredoušný Implantát - VORP 503

Vzájomný účinok s inými prístrojmi

 • Elektrochirurgia: Elektrochirurgickými nástrojmi vytvorené vysokofrekvenčné napätia môžu viesť k priamemu prepojeniu medzi nástrojom a implantátom. Monopolárne elektrochirurgické nástroje sa nesmie používať v blízkosti implantátu. Indukované prúdy by mohli poškodiť implantát alebo sluch pacienta.
   
 • Chirurgická diatermia: V žiadnom prípade sa nesmie nad implantátom vykonať diatermia, pretože do implantátu silne indukovaný prúd by mohol implantát poškodiť a ovplyvniť sluch pacienta.
   
 • Ionizujúce žiarenie: Liečba ožarovaním až do celkovej radiačnej dávky 100 Gray a lekárska diagnostika pomocou ionizujúceho žiarenia (ako je röntgen, CT a PET), nepoškodí implantát. Odporúča sa odložiť audio procesor počas ožarovania.
   
 • Ultrazvuk: Účinky klinického diagnostického ultrazvuku nepoškodia implantát.
   
 • Kardioverzia: Energia, vytvorená v priebehu kardioverzie, môže spôsobiť poškodenie implantátu. Nad implantátom alebo v jeho blízkosti by sa nemala vykonávať defibrilácia.
   
 • Monopolárna elektrokauterizácia, liečebný ultrazvuk, transkraniálna magnetická stimulácia, elektrokonvulzívna terapia: Nesmie sa aplikovať priamo nad implantátom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu implantátu.
   
 • Magnetorezonančná tomografia (MRT): Vyšetrenie MR u nositeľa VORP 503 je prípustná iba s uzavretým MR skenerom pri 1,5 Tesla (T). Musia sa dodržať nasledujúce podmienky:
  • MR skener musí byť obmedzený na normálny prevádzkový režim. Musí sa vyhýbať prevádzkovému režimu stupňa 1.
  • Lokálne cievky, prenášajúce vysokú frekvenciu, sa nesmia používať v oblasti hlavy a krku. Lokálne cievky prijímača sa môžu používať bez obmedzenia.
  • Pacienti musia odstrániť audio procesor z hlavy pred tým, než vstúpia do miestnosti MRT. Pri skenovaní môžu vzniknúť počuteľné interferencie. Pacienti by mali byť poučení, aby okamžite hlásili akékoľvek nepohodlie, aby sa v prípade potreby mohlo ukončiť MRT. Po vyšetrení MR smie si pacient audio procesor priložiť len vtedy, až keď opustil miestnosť MRT.
  • Pri vyšetrení MR sa hlava musí držať rovno.
  • Na snímkoch je viditeľný artefakt ca. 14 cm okolo implantátu.
  • MR vyšetrenia s >1,5 T poškodia implantát, a preto sa im musí vyhýbať.
  • Pokiaľ je pred prvou aktiváciou Vibrant Soundbridge potrebné vyšetrenie MR, musia sa urobiť preventívne opatrenia, aby sa zabránilo komplikáciám pri hojení rany z dôvodu možného pohybu implantátu v silnom poli MR.
  • Pokiaľ sú vyšetrené dolné končatiny, sa odporúča, aby si pacient ľahol do skenera nohami dopredu.
 • Bezpečnostné ochranné systémy proti krádeži a detektory kovov: Komerčné bezpečnostné ochranné systémy proti krádeži a detektory kovov vytvárajú silné elektromagnetické polia. Pacienti s implantátom musia byť upozornení na to, že pri prechode bezpečnostného detektora kovov by sa mohol spustiť alarm. Z toho dôvodu sa odporúča, aby pacienti mali vždy pri sebe svoju identifikačnú kartu užívateľa Vibrant Soundbridge.
   
   

MRT Checklist

Prenos

Produkty, ich použitie a prevádzkové vlastnosti podliehajú schváleniu kompetentnými štátnymi úradmi vo vašej krajine; niektoré produkty (alebo ich varianty či časti) môžu byť momentálne nedostupné alebo nemusia byť vo vašom regióne MED-EL-om ponúkané na predaj. Prosíme, kontaktujte vášho miestneho zástupcu MED-EL, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.