Dôležité bezpečnostné upozornenia

Stredoušný Implantát - VORP 502x

Vzájomné pôsobenie s inými zariadeniami

 • Elektrochirurgia: Elektrochirurgické nástroje môžu vytvárať vysokofrekvenčné napätie, ktoré sa môže preniesť z nástroja na implantát a priamo ovplyvniť implantát. Monopolárne elektrochirurgické nástroje sa v blízkosti implantátu nesmú používať, pretože vytvárajú indukované prúdy, ktorá by mohli poškodiť implantát alebo sluch pacienta.
   
 • Diatermia: Diatermia nesmie byť nikdy použitá v oblasti nad implantátom, pretože veľké prúdy indukované v implantáte by mohli spôsobiť poškodenie implantátu alebo poškodenie sluchu pacienta.
   
 • Elektrokonvulzívna terapia: Elektrokonvulzívna liečba nesmie byť nikdy použitá u pacienta s implantátom VIBRANT SOUNDBRIDGE, pretože môže spôsobiť poškodenie implantátu alebo sluchu pacienta.
   
 • Terapia ionizujúcim žiarením: Terapiu ionizujpcim žiarením treba starostlivo zvážiť a vyhodnotiť riziko poškodenia VORPu voči medicínskemu prínosu takejto terapie.
   
 • Zobrazenie magnetickou rezonanciou (MRI): Pacient s implantovaným systémom VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) nesmie podstúpiť vyšetrenie MRI, nesmie sa dostať do blízkosti MRI prístroja alebo iných zdrojov silného magnetického poľa.
   
 • Kardioverzia: Energia indukovaná počas kardioverzie by mohla spôsobiť poškodenie implantátu. Defibrilácia by sa nemala robiť v oblasti nad implantátom ani v jeho blízkosti.
   
 • Iné: Vplyv liečby kobaltom, vyšetrenie PET, diagnostický ultrazvuk a liečba lineárnymi urýchľovačmi nie sú známe. Ich použitiu v blízkosti implantátu sa treba vyhnúť.
   
   

Produkty, ich použitie a prevádzkové vlastnosti podliehajú schváleniu kompetentnými štátnymi úradmi vo vašej krajine; niektoré produkty (alebo ich varianty či časti) môžu byť momentálne nedostupné alebo nemusia byť vo vašom regióne MED-EL-om ponúkané na predaj. Prosíme, kontaktujte vášho miestneho zástupcu MED-EL, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.